Tag Archives: demokratibistånd

NSD, debatt: Sverige måste stödja demokratin i Ryssland

Published Föreningsfrihet, I media, Ryssland, Svenska medier , , , , ,

“…När alliansregeringen tillträdde 2006 uppgick den andel av biståndet som rörde demokratifrämjande åtgärder i Ryssland till 100 miljoner kronor per år. Regeringen beslutade att skära ned stödet med 90 procent […] I riksdagens utrikespolitiska debatt 2010 gjorde utrikesminister Bildt därför stor sak av att regeringen då “tredubblade” sitt stöd till Rysslands demokratiska krafter. Men som Östgruppens ordförande Martin Uggla snabbt… Continue reading

Regeringen öppnar för höjt demokratistöd till Ryssland

Published Föreningsfrihet, Pressmeddelanden, Ryssland , , , , , , , ,

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) meddelar i ett svar på en riksdagsfråga från Valter Mutt (MP) att det kan bli aktuellt med en översyn av Sveriges demokratistöd till Ryssland. Stödet kommer att påverkas av den politiska utvecklingen i Ryssland, enligt Carlsson. – Med tanke på den senaste tidens negativa utveckling på demokratiområdet i Ryssland kan jag bara tolka Gunilla Carlssons svar… Continue reading

Demokratistödet till Ryssland upp i riksdagen

Published Föreningsfrihet, Mötesfrihet, Östgruppen, Pressmeddelanden, Ryssland , , , , , , , ,

Riksdagsledamoten Valter Mutt (MP) har ställt en skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson mot bakgrund av den försämrade  människorättssituationen i Ryssland. Mutt frågar om biståndsministern avser verka för att återställa det svenska demokratistödet till Ryssland för att på så sätt stödja det hårt utsatta civila samhället.

Det är inte Medvedev som är Batman i duon

Published I media, Ryssland, Svenska medier , , , , , , , ,

I rapporten Rysk demokrati inte längre lika viktig (Östgruppen) följer Martin Uggla två spår. Det ena beskriver det trängda läget för oppositionella och medborgarrättskämpar. Det andra beskriver hur det svenska demokratibiståndet till Ryssland, sorgligt nog, spårade ur. När friheten inskränktes sänktes den svenska biståndsramen. Regeringen har nu, om än med avsevärd fördröjning, i alla fall höjt anslaget från 10 miljoner kronor… Continue reading

Ny rapport: Inkonsekvent agerande bakom strypt demokratistöd till Ryssland

Published Pressmeddelanden, Ryssland , , , , , , , ,

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter presenterar idag en nyskriven rapport om det minskade svenska demokratibiståndet till Ryssland. Rapporten visar bland annat att nedskärningen av Sveriges stöd till den ryska demokratirörelsen i hög grad varit ett resultat av bristande samstämmighet mellan politiska avsikter och fattade beslut.

Ekuriren: Stöd regimens kritiker

Published I media, Ryssland , , , , ,

“Sedan Vladimir Putin för elva år sedan tog över makten i Ryssland har demokratin trängts tillbaka. Men samtidigt som svenska politiker har talat varmt om vårt engagemang för rysk frihet har regeringen mer än halverat demokratibiståndet riktat mot landet. Östgruppen, en organisation med rötterna i Svenska Freds och som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien, presenterar i… Continue reading