Publikationer

Östgruppens böcker

Rapporter

Inga mer pengar till mr-brottslingar? (rapport 2021)

Östgruppens skrift ”Inga mer pengar till människorättsbrottslingar?” granskar de senaste årens svenska Belarusbistånd. Det är särskilt det svenska biståndet till statliga aktörer, under den belarusiska diktaturregimens strikta kontroll, som har stått i fokus för granskningen. I rapporten presenteras bland annat flera exempel på insatser som involverat eller till och med styrts av personer som själva kan misstänkas bära ansvar för allvarliga människorättsbrott.

Tjugo år av straffrihet (rapport 2020)

Ryssland har fällts i hundratals tjetjenienrelaterade fall i Europadomstolen, men har hittills i princip ignorerat domsluten. Rapporten, som är en uppdaterad version av ”10 år av straffrihet – Tjetjenien väntar ännu på rättvisa”, ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare och ger rekommendationer om vad som bör göras för att få Ryssland att verkställa Europadomstolens domar.

Fryst läge (skrift, 2019)

Sedan några år råder töväder mellan EU och Belarus.
Landet är fortfarande en diktatur. Men sanktionerna mot dess regim är i stort sett avskaffade. Europeiska krav på demokrati klingar alltmer ihåligt.
I bakgrunden finns det ryska hotet. De mänskliga rättigheterna har hamnat i geopolitikens skugga.
Är det dags att återgå till den tidigare sanktionspolitiken? Eller kan en ny så kallad Magnitskijlag vara ett bättre alternativ?

I Kremls skugga (skrift, 2018)

Få torde i dag hävda något annat än att Vladimir Putins regim är odemokratisk. Men är den dessutom beredd att använda mord som politisk metod? I en ny skrift går Östgruppens Tobias Ljungvall igenom ett antal uppmärksammade dödsfall av politisk betydelse, där skulden tillskrivits de ryska makthavarna.
Skriften tar upp husbombningarna 1999, morden eller de förmodade morden på ett antal journalister och politiker, samt gör en djupdykning i det fall där bevisen mot Kreml är som mest övertygande: det radioaktiva giftmordet på avhopparen Aleksandr Litvinenko.

Lukanomics (skrift, 2016)

Belarus är sedan länge känt som Europas sista diktatur. Vad innebär detta för arbete och affärsliv? I en ny skrift från Östgruppens Tobias Ljungvall skissas ett svar på den frågan. Vi får en inblick i arbetssanatorier och kuvade fackföreningar, skumma affärsmän och svarta miljarder, ja, i allt det som vi med skriftens titel valt att kalla Lukanomics.

Rysslands sak är vår (rapport, 2015)

En positiv rysk demokratiutveckling är eftersträvansvärd i sig, men ligger också i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Sveriges demokratistöd till Ryssland skulle kunna spela en viktig roll i detta sammanhang. Men trots att det egentligen tycks finnas en bred enighet i Sveriges riksdag om de ryska demokratiska krafternas behov av ökade resurser, så har demokratistödet på senare år legat på en mycket låg nivå. En förklaring är att den svenska politiska diskussionen om förutsättningarna för stödet präglas av missförstånd och felaktiga utgångspunkter. I denna skrift reder Martin Uggla ut begreppen, och kommer till slutsatsen att en kraftig höjning av demokratistödet till Ryssland vore såväl önskvärd som genomförbar, förutsatt att det finns tillräckligt med politiskt mod hos svenska beslutsfattare.

Utländska Agenter: Ryssland och Föreningsfriheten (rapport, 2015)

Ryssland, 2015. Ett av de första initiativ som togs efter Vladimir Putins återkomst på presidentposten för tre år sedan, var att brännmärka delar av civilsamhället som ”utländska agenter”. Främst har föreningar som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter drabbats. I den här rapporten tecknar Östgruppens Tobias Ljungvall en tydlig bild av den ryska agentlagen och dess konsekvenser, dess sammanhang och troliga framtid.

Så tystas de kritiska rösterna (rapport, 2011)

Det civila samhället utsätts för ett allt hårdare tryck världen över. I land efter land inskränks de oberoende organisationernas möjligheter att verka fritt. Detta sker ofta i tysthet, med hjälp av administrativa regleringar, allt för att undvika de svarta tidningsrubriker många av världens makthavare är rädda för. Östgruppens jämförande granskning visar att det rör sig om en tydlig, global trend. Rapporten “Så tystas de kritiska rösterna” ger en aktuell bild av utvecklingen under 2000-talet. De tekniker som många av världens makthavare använder för att inskränka föreningarnas rättigheter presenteras med hjälp av konkreta exempel från i första hand Ryssland och Belarus.

Rysk demokrati inte längre lika viktig? (rapport, 2010)

Rysslands demokrater har satts under allt hårdare press på senare år. Repressiva lagar hindrar oberoende enskilda organisationer från att verka. Hot och våld mot människorättsförsvarare har blivit vanligare. Oliktänkandes fredliga demonstrationer stoppas regelbundet med polisvåld. Paradoxalt nog har Sverige under samma period kraftigt minskat sitt stöd till den ryska demokratirörelsen. Östgruppens granskning visar att nedskärningen i hög grad varit ett resultat av bristande samstämmighet mellan politiska avsikter och fattade beslut.

Tio år av straffrihet (rapport, 2009)

En rapport från oktober 2009 av Östgruppen om Europadomstolen och Tjetjenien. Ryssland har fällts i mer än 100 tjetjenienrelaterade fall i Europadomstolen, men hittills i princip ignorerat domsluten. Rapporten ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare och ger rekommendationer om vad som bör göras för att få Ryssland att verkställa Europadomstolens domar.

Bild sidhuvud(bearbetad): Photographers Against

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.