Publikationer

Östgruppens böcker

Här kan du ladda ned våra skrifter och rapporter digitalt. Dem som vi ännu har på lager kan även beställas i tryckt form. Titta förbi oss på vårt kansli och hämta upp det du vill ha kostnadsfritt (men kontakta oss gärna innan så att vi kan säkerställa att någon finns på plats) eller skriv ett mejl till [email protected] med namn och adress samt uppgift om vilka skrifter du vill beställa, så skickar vi dem till dig mot portokostnad (för närvarande ca 35 kr för en skrift).

Belarus politiska fångar (2022)

Politiska fångar har förekommit i Belarus under många år. Antalet har varierat, i takt med nivån på Lukasjenkaregimens repression. Under 00-talet satt en handfull personer periodvis fängslade på uppenbart politiska grunder. I september 2022 var över 1,300 personer fängslade, fler än någonsin tidigare i Belarus moderna historia.

Men vad krävs egentligen för att bli erkänd som politisk fånge i Belarus? Hur ser kriterierna ut, hur har de skapats och vem är det som aktivt tillämpar dem?

Utländska agenter för förändring (rapport 2021)

Det senaste årets snabba repressiva utveckling i Ryssland riskerar att dramatiskt försvåra förutsättningarna för det oberoende civilsamhället, som under många år redan arbetat i stark motvind. Trots den ökade pressen finns dock många modiga aktörer som är beredda att fortsätta verka för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och för en demokratisk förändring i Ryssland. I denna skrift lyfter vi frågan om förenings(o)frihet i Ryssland – mot bakgrund av de utvidgade lagarna om utländska agenter och oönskade organisationer – och om hur vi kan stödja det ryska civilsamhällets viktiga arbete

Inga mer pengar till mr-brottslingar? (rapport 2021)

Östgruppens skrift ”Inga mer pengar till människorättsbrottslingar?” granskar de senaste årens svenska Belarusbistånd. Det är särskilt det svenska biståndet till statliga aktörer, under den belarusiska diktaturregimens strikta kontroll, som har stått i fokus för granskningen. I rapporten presenteras bland annat flera exempel på insatser som involverat eller till och med styrts av personer som själva kan misstänkas bära ansvar för allvarliga människorättsbrott.

Tjugo år av straffrihet (rapport 2020)

Ryssland har fällts i hundratals tjetjenienrelaterade fall i Europadomstolen, men har hittills i princip ignorerat domsluten. Rapporten, som är en uppdaterad version av ”10 år av straffrihet – Tjetjenien väntar ännu på rättvisa”, ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare och ger rekommendationer om vad som bör göras för att få Ryssland att verkställa Europadomstolens domar.

Rysslands sak är vår (rapport, 2015)

En positiv rysk demokratiutveckling är eftersträvansvärd i sig, men ligger också i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Sveriges demokratistöd till Ryssland skulle kunna spela en viktig roll i detta sammanhang. Men trots att det egentligen tycks finnas en bred enighet i Sveriges riksdag om de ryska demokratiska krafternas behov av ökade resurser, så har demokratistödet på senare år legat på en mycket låg nivå. En förklaring är att den svenska politiska diskussionen om förutsättningarna för stödet präglas av missförstånd och felaktiga utgångspunkter. I denna skrift reder Martin Uggla ut begreppen, och kommer till slutsatsen att en kraftig höjning av demokratistödet till Ryssland vore såväl önskvärd som genomförbar, förutsatt att det finns tillräckligt med politiskt mod hos svenska beslutsfattare.

Så tystas de kritiska rösterna (rapport, 2011)

Det civila samhället utsätts för ett allt hårdare tryck världen över. I land efter land inskränks de oberoende organisationernas möjligheter att verka fritt. Detta sker ofta i tysthet, med hjälp av administrativa regleringar, allt för att undvika de svarta tidningsrubriker många av världens makthavare är rädda för. Östgruppens jämförande granskning visar att det rör sig om en tydlig, global trend. Rapporten “Så tystas de kritiska rösterna” ger en aktuell bild av utvecklingen under 2000-talet. De tekniker som många av världens makthavare använder för att inskränka föreningarnas rättigheter presenteras med hjälp av konkreta exempel från i första hand Ryssland och Belarus.

Rysk demokrati inte längre lika viktig? (rapport, 2010)

Rysslands demokrater har satts under allt hårdare press på senare år. Repressiva lagar hindrar oberoende enskilda organisationer från att verka. Hot och våld mot människorättsförsvarare har blivit vanligare. Oliktänkandes fredliga demonstrationer stoppas regelbundet med polisvåld. Paradoxalt nog har Sverige under samma period kraftigt minskat sitt stöd till den ryska demokratirörelsen. Östgruppens granskning visar att nedskärningen i hög grad varit ett resultat av bristande samstämmighet mellan politiska avsikter och fattade beslut.

Tio år av straffrihet (rapport, 2009)

En rapport från oktober 2009 av Östgruppen om Europadomstolen och Tjetjenien. Ryssland har fällts i mer än 100 tjetjenienrelaterade fall i Europadomstolen, men hittills i princip ignorerat domsluten. Rapporten ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare och ger rekommendationer om vad som bör göras för att få Ryssland att verkställa Europadomstolens domar.

Bild sidhuvud(bearbetad): Photographers Against

Rulla till toppen