Om Östgruppen

Östgruppens loggaTänk dig att bli förföljd och riskera fängelse för att du har en annan politisk åsikt än den styrande regeringen. Föreställ dig ett samhällsklimat där du inte har rätt att vara med och påverka utvecklingen i ditt eget hemland. Så ser det tyvärr ut i flera länder i Östeuropa.  Men trots hot och trakasserier finns det människor som arbetar för en demokratisk utveckling.

Östgruppen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för att stödja dessa modiga människor. Vi samarbetar med organisationer i regionen och arbetar med informationsspridning samt opinionsbildning i Sverige.
Läs mer om Östgruppens verksamhet »

Östgruppen bildades 2005 och inom organisationen finns bred kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter och arbete i frivilligorganisationer. Lär dig mer om Östgruppens korta men spännande historia genom att ta del av vår tidigare verksamhet.
Verksamhetsberättelser »

Vi vill främja en utveckling där medborgare i Östeuropa aktivt kan påverka den demokratiska utvecklingen, bland annat genom att engagera sig i frivilligorganisationer. Vårt mål är också att öka det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati i Östeuropa.
Läs mer om mål och visioner i Östgruppens styrdokument: