Engagera dig!

1 minut

Följ oss på sociala medier!
Twitter, Facebook, Instagram.

5 minuter

Bli medlem i Östgruppen!
Varje medlem gör skillnad.

15 minuter

Skriv till en politisk fånge!
Via Solidarity Postcards Atelier.

45+ minuter

Delta på våra event!
Besök vårt kalendarium.

Nedan hittar du fler enkla och konkreta förslag på vad vi alla kan göra:

Sprid information

Visa solidaritet

Initiera samarbeten

  • Bjud in oss att föreläsa om mänskliga rättigheter i något av våra fokusländer.
  • Är du aktiv i en organisation? Starta ett samarbete med en organisation som sysslar med liknande frågor.
  • Vill du ha tips om bra organisationer att knyta kontakt med? Prata med oss! Vi hjälper gärna till att förmedla kontakter!

Påverka dina politiker

  • Kontakta dina politiker och gör din röst hörd. Lyft gärna frågor vi och våra partnerorganisationer tycker är viktiga!
  • Många organisationer genomför viktig verksamhet på frivilligbasis, men välkomnar trots ökande komplikationer ännu utländskt stöd. Östgruppen anser att den svenska riksdagen bör höja demokratibiståndet till Östeuropa.
  • Att värna de mänskliga rättigheterna bör vara den viktigaste prioriteringen i de svenska relationerna med länder i Östeuropa, påminn din riksdagsledamot om det.
  • Alla som bryter som kränker mänskliga rättigheter bör ställas till svars, sanktioner är en möjlighet att motverka total straffrihet.
  • Uppmana dina folkvalda representanter att följa de tre stegen: att sprida information, visa solidaritet och samarbeta med civilsamhället i Östeuropa.

Har du fler idéer eller tips? Hör gärna av dig till oss!

Rulla till toppen

Vårt nyhetsbrev innehåller ett urval av det vi publicerat, och vad som är på gång framöver.

Beartbetar...
Klart! Din e-post finns nu på listan.

E-post skickas högst 1 gång i månaden från [email protected] via Mailchimp.
Du kan när som helst avsluta din prenumeration.