5 sätt att stödja Ukraina

Det är många som nu vill hjälpa Ukrainas folk i detta akuta och svåra läge men, det är inte alltid lätt att orientera sig kring vart man skall rikta sitt stöd. Här listar Östgruppen några initiativ och organisationer vid sidan av de större internationella organisationer som alla redan känner till. Östgruppen ställer sig bakom dessa initiativ och organisationer och vill uppmuntra alla andra att stödja dem ekonomiskt.  

Vostok SOS

Kort info: har sedan kriget i Donbas delar bröt ut för åtta år sedan jobbat med humanitär hjälp och psykologiskt stöd till människor i de konflikttyngda delarna av landet. Den hjälpen och det stödet har gjort stor skillnad för många och behovet av liknande insatser är och kommer såklart att fortsätta vara enorma.

Vostok SOS på facebook: https://www.facebook.com/vostoksos

Helping to leave

Kort info: Ukrainskt initiativ som initierades redan på samma dag som den storskaliga ryska invasionen inleddes. ”Helping to leave” har ett nätverk av mer än 200 volontärer som bland annat hjälper personer i landet som behöver evakueras. Omkring 1000 personer om dagen får stöd och hjälp av Helping to leave.

Stöd Helping to leave här: https://helpingtoleave.org/en#donate

”Helping to leave” på facebook: https://www.facebook.com/helpingtoleave

Insight

Ukrainas viktigaste människorättsorganisation med fokus på landets HBTQ+ personer.


Den viktigaste förklaringen till att detta har kunnat ske finns såklart på den ryska sidan av gränsen. Där har människorättssituationen konstant förvärrats och utrymmet för civilsamhälle, oberoende medier och kritiska röster successivt minskat under det senaste decenniet. Under de senaste veckorna har den utvecklingen fortsatt i rasande takt. Det finns dock många ytterst kompetenta organisationer i Ryssland som trots de personliga risker och svårigheter det medfört för alla involverade konsekvent har arbetat för att försvara mänskliga rättigheter och det fria ordet under en lång rad år. Just nu är de extremt utsatta och många ser sig tvungna att lämna landet.

OVD-info

I detta akuta läge vill vi lyfta fram OVD-info som kartlägger och rapporterar om alla de gripanden och tillslag mot civilsamhällesorganisationer och demonstranter som höjer sina röster mot kriget. Det är en extremt viktig verksamhet av stor vikt för dem som i Ryssland fortsätter att protestera mot det pågående kriget och samtidigt ett arbete som det ännu går att stödja ekonomiskt.

Östgruppen

I detta sammanhang hör även Östgruppen hemma. Vi verkar också på olika sätt för att stödja demokratiska krafter i Ryssland. Det är vägen till ett mänskligare klimat i Ryssland och samtidigt till en säkrare värld. Hjälp oss att stödja dessa krafter genom att skicka ett bidrag till vår verksamhet.

Östgruppen: Stöd Rysslands demokrater! – Target Aid

Swish: 123 219 2896

Rulla till toppen