Östgruppens hantering av personuppgifter

Östgruppens dokumentarkiv

Östgruppen hanterar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Här redogör vi för vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi gör det och när vi gör det.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.

Kakor

De kakor (cookies) som används på hemsidan innehåller inga personuppgifter, utan används endast för att bärbättra upplevelsen för besökare.

Statistik

Vi räknar antalet besökare på östgruppen.se. Den insamlade statistiken hanteras endast av Östgruppens personal. Statistiken analyseras i syfte att förbättra vår verksamhet och delas ej till tredjepart för marknadsföring eller dylikt.

Hur hanterar Östgruppen personuppgifter?

Det är Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (organisationsnummer 802423-0172) som är personuppgiftsansvarig, alltså den som bär ansvaret för att hantera de personuppgifter som man lämnar till oss eller som vi samlar in. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur man kommer i kontakt med Östgruppen finns under rubriken “Kontakt” längre upp på den här sidan.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När någon skriver under en namninsamling, anmäler sig till att ta emot nyhetsbrev, skänker en gåva, gör en intresseanmälan eller blir medlem så lämnar hen personuppgifter till oss. I vissa fall kompletterar vi de uppgifter som lämnas till oss genom att hämta information från andra källor. Östgruppen behandlar personuppgifter med respekt, och enbart för de ändamål som är förenliga med vår organisations verksamhet och värderingar.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Rent konkret innebär det att vi gör det för att:

  • kommunicera med personer
  • administrera medlemskap eller gåvor
  • besvara medlemsfrågor och ärenden som rör medlemskap

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas huvudsakligen in i följande sammanhang:

  • Vid namninsamlingar
  • Vid intresseanmälningar för prenumeration på våra nyhetsbrev och sändlistor eller vid annan e-postkommunikation med Östgruppen
  • Vid gåvogivande
  • Vid registrering av medlemskap
  • Inför informationsutskick om Östgruppens verksamhet

Vilka personuppgifter lämnar vi vidare, och varför?

Vid namninsamlingar lämnar vi ditt namn vidare till mottagaren av aktionen. Vid prenumeration på nyhetsbrev och sändlistor lämnas din e-postadress ut till den leverantör som tillhandahåller det system vi använder för e-postutskick.

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar aldrig personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Endast de personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter har det.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Östgruppen baserar i första hand behandlingen av personuppgifter på de rättsliga grunderna fullgörande av avtal och berättigat intresse. Vi använder oss främst av berättigat intresse.

Den enskilde personens rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Rätten att få registerutdrag

En person har rätt att få ett utdrag över de personuppgifter som Östgruppen har sparade om hen. Den som vill ha ett registerutdrag kan kontakta oss, till exempel via rubriken ”Kontakt” längre upp på den här sidan.

Rätten att begära att få uppgifter rättade

En person kan begära att få sina uppgifter rättade i Östgruppens register genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt” längre upp på den här sidan.

Rätten att bli borttagen

En person kan be om att bli borttagen ur Östgruppens register genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt” längre upp på den här sidan. Om man väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar kontaktinformationen, men man kan komma att bli kontaktad av Östgruppen i framtiden om vi skulle samla in kontaktuppgifter från andra källor. Om man istället meddelar oss att man inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta upp en person på en s.k. spärrlista.

Även om man begärt att vi tar bort ens uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätten att invända mot direkt marknadsföring

Om man inte vill att vi behandlar ens personuppgifter för direktmarknadsföring eller direktkontakt kan man berätta det för oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt” längre upp på den här sidan. När vi mottagit en sådan invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Tillsynsmyndighet

Om man tycker att vi har behandlat ens personuppgifter felaktigt så uppskattar vi att bli kontaktade så att vi förhoppningsvis kan hjälpa till att reda ut eventuella oklarheter. Om man fortfarande inte är nöjd kan man vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rulla till toppen