Det är inte Medvedev som är Batman i duon

I rapporten Rysk demokrati inte längre lika viktig (Östgruppen) följer Martin Uggla två spår. Det ena beskriver det trängda läget för oppositionella och medborgarrättskämpar. Det andra beskriver hur det svenska demokratibiståndet till Ryssland, sorgligt nog, spårade ur. När friheten inskränktes sänktes den svenska biståndsramen.

Regeringen har nu, om än med avsevärd fördröjning, i alla fall höjt anslaget från 10 miljoner kronor per år till 37 miljoner under perioden fram till och med 2013. Man har också antagit en strategi för stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Det finns, som det heter i ett understatement, ett fortsatt reformbehov inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer.
Svenska Dagbladet

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.