Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

omvarlden-10-jan-2017

Genom att mer aktivt stötta en demokratisk utveckling i Ryssland kan Sveriges regering främja säkerheten i vårt närområde, och därmed minska risken att Sverige självt dras in i en militär konflikt i framtiden. Det skriver Östgruppen i en artikel på OmVärldens debattsida.

– Det är olyckligt om den svenska säkerhetspolitiken i förhållande till Ryssland inskränks till att bara handla om svenska försvarskostnader. Mer uppmärksamhet borde riktas mot åtgärder som kan öka respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Sveriges regering har nyligen publicerat en skrivelse där sambandet mellan mänskliga rättigheter och säkerhet betonas. Men insikten om detta samband omsätts inte i praktisk politik, anser Östgruppen.

– Sveriges demokratistöd till Ryssland uppgår bara till en dryg promille av det belopp som satsas på det militära försvaret, vilket till stor del syftar just till att skydda Sverige mot ett potentiellt ryskt hot. Sveriges samlade resurser inom det säkerhetspolitiska området fördelas därmed på ett synnerligen ineffektivt sätt, säger Martin Uggla.

Hela artikeln i OmVärlden kan läsas här: http://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/demokratistod-till-ryssland-framjar-svensk-sakerhet/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen