Biståndskriterier hindrar angeläget svenskt Rysslandsstöd

kriterierKopplingen mellan det svenska biståndets enprocentsmål och OECD:s kriterier för officiellt bistånd medför att Sveriges biståndspolitik – så som den formulerats i regeringens styrdokument PGU – inte fullt ut kan genomföras. Därmed uteblir angelägna insatser i bland annat Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i Omvärlden.

– Enligt PGU ser Sveriges regering bristande rättigheter som ett uttryck för fattigdom. Då bör insatser till stöd för mänskliga rättigheter i Ryssland naturligtvis kunna räknas som legitim biståndsverksamhet även om olje- och gasinkomster gjort den ryska staten rik, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Den starka ekonomiska utvecklingen i Ryssland i början av 2000-talet gjorde att landet 2005 togs bort från OECD:s så kallade DAC-lista över mottagarländer för internationellt bistånd. Därmed kunde bistånd till Ryssland inte längre inkluderas i den statistik som OECD för över internationella biståndsflöden. Rysslandsbiståndet tappade helt enkelt sin status som Official Development Assistance (ODA).

Eftersom målet att en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd är kopplat till just ODA-definitionen så kan demokratistöd till Ryssland sedan 2005 alltså inte finansieras via biståndsbudgeten. Istället måste resurser till detta stöd skrapas ihop på andra håll i statsbudgeten. En följd av detta är att Sveriges demokratistöd till Ryssland idag är mycket mindre än för tio år sedan, trots att behovet av sådant stöd i själva verket ökat markant.

– Det är ingen naturlag att det svenska biståndet uteslutande ska följa ODA-definitionen. Sverige har förpliktat sig att avsätta 0,7 procent av BNI till ODA-klassat bistånd, därutöver är svenska beslutsfattare fria att självständigt bestämma över biståndets omfattning och fördelning, säger Martin Uggla och fortsätter:

– En lösare koppling till OECD:s kriterier kanske skulle ge Sverige en något sämre placering i den jämförande biståndsstatistiken. Men frågan är vad som är viktigast: att kunna yvas över en topplats på biståndets internationella rankinglista eller att så effektivt som möjligt främja utveckling?

Artikeln i Omvärlden kan läsas i sin helhet här: http://www.omvarlden.se/Opinion/Debatt/sveriges-regering-kan-inte-utkravas-ansvar-for-sin-bistandspolitik/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen