Före detta politiska fångar från Belarus vädjar till Wallström

Margot Wallström
Margot Wallström

Tre av Belarus mest kända före detta politiska fångar vädjar i ett öppet brev till Sveriges utrikesminister Margot Wallström och hennes kollegor från EU:s övriga medlemsstater att unionens sanktioner mot den belarusiska regimen behålls oförändrade. Detta eftersom de demokratiseringsåtgärder som EU krävt för att lindra sanktionerna inte genomförts.

”Vi uppmanar EU att varken frysa eller upphäva sanktionerna förrän alla de villkor som EU tidigare tydligt har formulerat är uppfyllda. Det handlar om ’omedelbart frisläppande av och upprättelse för samtliga politiska fångar, en märkbart förbättrad respekt för de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratiska principer’”, står det bland annat i brevet som undertecknats av människorättsförsvararen Ales Bjaljatski och de tidigare presidentkandidaterna Andrej Sannikau och Mikola Statkevitj, som samtliga suttit fängslade på uppenbart politiska grunder.

Enligt uppgifter från nyhetsbyrån Reuters planerar EU att inleda beslutsprocessen om en lindring av de aktuella sanktionerna redan den 12 oktober, dagen efter presidentvalet, i samband med att EU:s utrikesministrar möts i Luxemburg. Ett formellt beslut fattas sedan senare i oktober.

Den belarusiska regimen har inte verkställt någon av de rekommendationer rörande mänskliga rättigheter som FN:s människorättsråd och OSSE presenterade till följd av det brutala nedslaget mot landets demokratirörelse i samband med det förra presidentvalet 2010. Man vägrar också konsekvent att samarbeta med FN:s specialrapportör för människorättssituationen i Belarus. Även om politiska fångar har släppts fria, så har ingen av dem fått upprättelse.

”En frysning av sanktionerna skulle innebära ett godkännande av den straffrihet som idag råder för människorättsövergrepp i Belarus, och samtidigt ett klartecken för fortsatt repression”, konstaterar de tre politiska fångarna i sitt brev.

Östgruppen kan förmedla kontakt till Bjaljatski, Sannikau och Statkevitj. Deras brev kan läsas i sin helhet här:  Letter to Margot Wallström October-2015.pdf

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen