Enig riksdag vill se ökat svenskt demokratistöd till Ryssland

Pin_Flaggor_Sverige_RysslandRiksdagen har enhälligt bifallit ett betänkande från utrikesutskottet, där man bland annat föreslagit ett vidgat stöd till människorättsorganisationer i Ryssland. Nu uppmanar Östgruppen Sveriges regering att följa riksdagsbeslutet och öka demokratistödet till Ryssland i nästa års statsbudget.

– Utrikesminister Margot Wallström har tidigare uttalat sig positivt om ett ökat demokratistöd. Nu bör hon gå från ord till handling, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Riksdagsbeslutet har sin grund i en motion om Rysslandspolitiken, inlämnad av flera riksdagsledamöter från Liberalerna, däribland partiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson. I sitt betänkande skrev utrikesutskottet att ”stödet till organisationer i Ryssland som arbetar för att försvara och upprätthålla de mänskliga rättigheterna bör vidgas” och föreslog därmed bifall till ett av den aktuella motionens yrkanden.

Östgruppen har under flera år drivit frågan om ett ökat svenskt demokratistöd till Ryssland. I mitten av 2000-talet uppgick detta stöd till ungefär 100 miljoner kronor per år. Det skars dock sedan ned drastiskt genom beslut av såväl den tidigare socialdemokratiska regeringen som Fredrik Reinfeldts alliansregering. På senare år har det återigen ökat något, men ligger fortfarande långt under tidigare nivåer. 2015 uppgick stödet till omkring 50 miljoner kronor.

– Den ryska regimens repression mot oliktänkande har på senare år blivit allt värre och landets demokratirörelse är i mycket stort behov av hjälp utifrån. Att samtliga svenska riksdagspartier nu ställer sig bakom ett ökat demokratistöd är glädjande. Jag utgår från att regeringen också låter detta få genomslag i det kommande budgetarbetet och åtminstone återställer anslagsnivån till 100 miljoner kronor per år, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen