Demokratistödet till Ryssland upp i riksdagen

Demokratistödet till Ryssland upp i riksdagen

Riksdagsledamoten Valter Mutt (MP) har ställt en skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson mot bakgrund av den försämrade  människorättssituationen i Ryssland. Mutt frågar om biståndsministern avser verka för att återställa det svenska demokratistödet till Ryssland för att på så sätt stödja det hårt utsatta civila samhället.

– Det är bra att frågan kommer upp i riksdagen så att ansvariga politiker tvingas förklara varför de svikit den ryska demokratirörelsen, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Sveriges regering har minskat sitt demokratibistånd till Ryssland kraftigt sedan mitten av 2000-talet. År 2004 uppgick stödet till 110 miljoner kronor, 2012 är motsvarande siffra cirka 35 miljoner kronor. Samtidigt har utvecklingen i Ryssland gått åt helt fel håll där demokratirörelsen och det oberoende civila samhället har blivit allt mer utsatt. Regimkritiska organisationer har i princip ingen möjlighet att finansiera sin verksamhet inom landet.

– Sverige ströp stödet till demokratirörelsen i Ryssland, just när det behövdes som mest. Det enda rimliga nu vore att återställa stödet till åtminstone tidigare nivå, säger Martin Uggla.

Den skriftliga frågan finns att läsa här.

För mer information, kontakta:
Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
ostgruppen.sandboxen.net

Rulla till toppen