Östgruppen efter fuskvalet i Belarus: Ställ in resan till Minsk, Ann Linde!

Foto på utrikesminister Ann Linde: KristianPohl/Regeringskansliet

Pressmeddelande från Östgruppen den 18 november 2019

Fusk och manipulation präglade det parlamentsval som på söndagen avslutades i Belarus, där inte en enda oppositionskandidat blev invald. Samtidigt planerar nu Sveriges utrikesminister Ann Linde att besöka Belarus, vilket skulle innebära det första besöket på så hög nivå på över 20 år. Östgruppen uppmanar Linde att markera mot valfusket genom att ställa in resan.

– Den belarusiska regimen har just demonstrerat sitt totala förakt mot demokratin. Att i det läget resa dit och skänka legitimitet till denna regim sänder helt fel signaler. Genom att ställa in besöket med hänvisning till valfusket kan Linde istället visa att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Inhemska oberoende valobservatörer har under hela valkampanjens gång rapporterat om oegentligheter. Den så kallade administrativa resursen – där myndighetsföreträdare på olika sätt favoriserat regimlojala kandidater – har varit i fullt bruk och i praktiken omöjliggjort konkurrens på lika villkor.

I samband med den beryktade förtidsröstningen har rapporter om fusk strömmat in. Studenter och offentliganställda har pressats att förtidsrösta under hot om repressalier, och valdeltagandets omfattning har manipulerats av valfunktionärerna. Det officiellt angivna valdeltagandet har i många vallokaler överstigit oberoende observatörers uppskattning med flera hundra procent. Rösträkningen genomfördes sedan i strid med rekommendationer från bland annat OSSE och därmed med minimal möjlighet till kontroll från observatörernas sida.

Utrikesminister Ann Linde väntas åka till Minsk den 25 november. Syftet med resan har inte offentliggjorts, men det råder inget tvivel om att det förestående besöket uppfattas som ett steg mot ytterligare förbättrade relationer mellan de båda ländernas politiska ledning, något som Östgruppen beklagar.

– Det finns ingen anledning att ha en god relation med den illegitima Lukasjenkaregimen. Sveriges regering bör istället fokusera på att stötta det belarusiska folket som nu utsatts för ännu ett allvarligt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

Östgruppen vill också se ett svenskt initiativ på EU-nivå för nya restriktioner mot den belarusiska regimen.

– Det var ett uppenbart misstag från EU:s sida att avskaffa sanktionerna för några år sedan. Det är hög tid att återinföra dem och Sverige bör driva på för att få detta till stånd, med tanke på det starka engagemang i människorättsfrågor som regeringen skyltar med internationellt, säger Martin Uggla.

 

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen