Utbrett valfusk i Belarus

Foto från föregående parlamentsval i Belarus, där regimen i vissa vallokaler accepterade kravet om att ha genomskinliga valurnor, dock med vissa begränsningar…

Pressmeddelande från Östgruppen den 14 november 2019

Rapporter om fusk och manipulation strömmar in från det pågående parlamentsvalet i Belarus. Studenter och offentliganställda pressas att rösta i förtid under hot om repressalier och officiella siffror rörande valdeltagandet skiljer sig kraftigt åt från oberoende valövervakares observationer. Östgruppen efterlyser en tydlig och stark markering från Sveriges regering, däribland initiativ till nya EU-restriktioner gentemot den belarusiska regimen.

– Än en gång ser vi hur det belarusiska folket berövas rätten att utse sina politiska företrädare i fria och rättvisa val. Det är oacceptabelt och måste kritiseras i skarpa ordalag, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Den officiella valdagen infaller först på söndag den 17 november. Redan på tisdagen inleddes dock den så kallade förtidsröstningen, och därmed möjligheten för väljarna att avge sina röster. Just förtidsröstningen anses spela en nyckelroll i regimens sedvanliga valfusk.

Redan under förtidsröstningens första två dagar kom flera rapporter från oberoende inhemska valobservatörer om oegentligheter, särskilt rörande valdeltagandet. Observatörer som räknat antalet röstande i vallokalen kunde till exempel i flera fall konstatera att valdeltagandet överdrivits med flera hundra procent i de officiella protokoll som dagligen fastställs i respektive vallokal. En sannolik förklaring är att någon stoppat i buntar med valsedlar i valurnan medan observatörerna tillfälligt varit förhindrade att övervaka röstningen.

Värt att notera är att valfunktionärerna utses genom en centralt kontrollerad process, där uppvisad lojalitet med regimen som regel är ett avgörande krav för att bli utvald till uppdraget.

Nattetid förvaras valurnorna i utrymmen som oberoende valobservatörer saknar tillträde till, vilket ger valfunktionärer och andra myndighetsföreträdare ytterligare möjligheter att manipulera valresultatet.

Svårigheten att övervaka valsedlarna under förtidsröstningen kan också förklara varför regimen aktivt uppmanar väljare att rösta före själva valdagen. Från flera universitet rapporteras att studenter under hot om repressalier uppmanats att rösta i förtid, motsvarande information kommer också från flera stora statliga företag.

– Mönstret är välbekant, det är samma sorts fusk som vi kunnat notera under hela Lukasjenkas tid vid makten, säger Martin Uggla och fortsätter:

– Det står redan nu klart att parlamentsvalet är förfuskat, och det bör få konsekvenser för hur den demokratiska omvärlden förhåller sig till diktaturregimen i Belarus. Sveriges utrikesminister Ann Linde bör vara tydlig med att Sveriges regering inte betraktar ett fuskvalt parlament som legitimt. Hon bör också på EU-nivå ta initiativ till nya restriktioner mot den belarusiska regimen.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen