Människorättsbrottsling inbjuden som talare av Sida

”Det är jag som ligger bakom beskattningen av arbetslösa”. Regimkritisk väggmålning i Minsk, riktad mot tidigare arbetsmarknadsministern Maryjana Sjtjotkina.

Pressmeddelande från Östgruppen den 5 november 2019

Den svenska biståndsmyndigheten Sida arrangerar under onsdagen ett offentligt seminarium inom ramen för det Östliga partnerskapets 10-årsjubileum. En av de inbjudna gästtalarna är Maryjana Sjtjotkina, tidigare belarusisk arbetsmarknadsminister med ansvar för en lång rad brott mot de mänskliga rättigheterna. Östgruppen är kritisk till att Sjtjotkina bjudits in som talare.

– Det är mycket beklagligt att en så allvarligt belastad person som Sjtjotkina på detta vis erbjuds en offentlig plattform och legitimitet. Det rimmar illa med regeringens uttalade engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Maryjana Sjtjotkina var arbetsmarknadsminister i Belarus under perioden 2009-2016. Hon tog i den rollen bland annat initiativ till en människorättsvidrig lagreform i Belarus, den så kallade parasitskatten. Lagändringen, som innebär en ekonomisk bestraffning av personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden, bryter mot både Belarus konstitution och den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

Belarus bryter sedan många år kontinuerligt mot internationell rätt även inom andra delar av arbetsmarknadsområdet. Som exempel kan nämnas flera fall där ett i offentlig sektor utbrett kontraktssystem använts för att avskeda arbetstagare som engagerat sig i regimkritisk verksamhet.

Utöver uppdraget som arbetsmarknadsminister var Sjtjotkina också chef för president Lukasjenkas valstab inför presidentvalet 2015, ett val som präglades av fusk och manipulation. Idag är hon vice talman i det belarusiska överhuset, och samtidigt ansvarig för Belarus arbete med Agenda 2030.

– Maryjana Sjtjotkina har haft en central roll inom den belarusiska förtrycksapparaten under många år, säger Martin Uggla och fortsätter:

– Inbjudningen av Sjtjotkina förstärker ett mönster som blivit allt tydligare på senare år när det gäller den svenska regeringens agerande i förhållande till Belarus. Det faktum att landet styrs av en diktaturregim har tonats ner, och verkar tyvärr inte uppfattas som särskilt problematiskt längre.

 

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige

Rulla till toppen