Fotografen Maria Söderberg får Östgruppens människorättspris ”En Fri Röst”

Skribenten och fotografen Maria Söderberg mottar i år Östgruppens människorättspris ”En Fri Röst” för sitt mångåriga engagemang för de mänskliga rättigheterna. ”Maria är en fri röst som för samman, för fram och ger lyftkraft åt andra fria röster” lyder juryns motivering.

I närmare 40 år har Maria rest och bevakat otaliga konflikter och auktoritära länder i världen. Hennes arbete har bidragit till att människor som kämpar för en bättre värld uppmärksammats i Sverige genom bland annat fotoutställningar, seminarier och författarsamtal. Hennes engagemang begränsar sig inte enbart till utlandet utan hon har också på ett förtjänstfullt sätt lyft miljö- och människorättsfrågor på hemmaplan i Arjeplog med omnejd.  

Under åren har Maria visat ett stort engagemang för den belarusiska kulturen och demokratirörelsen. Hon tog initiativet till och genomförde i flera år projektet Litteraturresan Sverige-Belarus som del av ett europeiskt multikulturellt utbyte och närmande, och har även arrangerat resor till Sverige för såväl belarusiska som ryska frispråkiga författare och översättare. Med sitt aktiva skrivande, deltagande på bokmässor och andra evenemang sprider Maria information och verk av författare och poeter som annars inte skulle ha fått samma stora spridning i Sverige. 

– Ingen enskild person har gjort så mycket för att uppmärksamma den belarusiska litteraturen i Sverige som Maria. Hon är själv väldigt engagerad och tack vare hennes insatser har många svenskar upptäckt en helt ny värld av frispråkiga poeter och författare från en hårdför diktatur där människor förtrycks och fria röster tystas. Maria är själv en fri röst och hon skapar både plattformar och uppmärksamhet åt fria röster från hela världen, säger Lana Willebrand från Östgruppens styrelse, tillika jurymedlem.

Priset delas ut vid Östgruppens Årsmöte den 25 april. För intervjuer kontakta [email protected], 0769456505

Östgruppens människorättspris syftar till att på ett positivt sätt uppmärksamma, uppmuntra och belysa vikten av ett aktivt arbete för mänskliga fri- och rättigheter i samhället och världen. Pristagaren ska vara verksam i Sverige och på ett föredömligt sätt arbeta eller ha arbetat för mänskliga fri- och rättigheter. 

Rulla till toppen