Hotad självständighet? – Ett seminarium om relationen mellan Belarus och Ryssland

Under det senaste året har många belarusier engagerat sig till försvar för sitt lands självständighet. Valfusket som föregick Lukasjenkas omval till president en femte gång har lett till massdemonstrationer i landet. Regimen har svarat med oerhört brutala motåtgärder – våldsutövning, massfängslanden med mera – mot oppositionen. Officiella diskussioner om fördjupade relationer med Ryssland startade för ett år sedan. Och de pågående landsomfattande protesterna efter det senaste riggade valet har gjort att Lukasjenka har sökt stöd från Rysslands regim på ett ännu djupare plan. Det är dock ingen hemlighet att Putin och Lukensjenka alltid har haft svårt att komma överrens. Men Lukasjenka verkar mer och mer desperat i sina försök att hålla sig kvar vid makten och då kan Putin sitta på ett trumfkort.

Hur ska man förstå relationen mellan Belarus och Ryssland? Finns det fog för oron att den belarusiska självständigheten är på väg att gå förlorad? Kan situationen utvecklas i våldsam riktning, precis som i Ukraina? Vad har den belarusiska regimen för kapacitet att stå emot ryska påtryckningar om fördjupad integration? Hur pålitlig är Lukasjenka som garant för Belarus självständighet?

Vi orienterar oss i dessa frågor med hjälp av belarusisk expertis på området och diskuterar också vilken roll omvärldens agerande kan spela i sammanhanget.

Medverkande:
► Ales Bjaljatski (via länk), ordförande i den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna och mottagare av Right Livelihood Award 2020
► Jakob Hedenskog, Forskningsledare, Ryssland och Eurasienprojektet på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
► Martin Uggla, Ordförande för Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
► Alesia Rudnik, Ordförande för organisationen Sveriges belarusier, journalist och statsvetare

Samtalsledare:
► Lana Willebrand, styrelseledamot Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

OBS! Samtalet kommer pga den rådande corona-situationen endast att livesändas via Facebook Live. Länk hittar du i eventet vid seminariets start: https://www.facebook.com/events/1277708825913215

Arrangörer: Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, ABF Stockholm, OSSE-nätverket och Sällskapet för studier av Ryssland och Central och Östeuropa samt Centralasien

 

Rulla till toppen