Ryskt motstånd mot mobiliseringen

Av Maria Hamberg
Programansvarig för Ryssland på Östgruppen. Maria har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Kaukasus.

Direkt efter att den första bestörtningen över mobiliseringsbeskedet lagt sig så började det ryska civilsamhället genast organisera emot mobiliseringen. Vissa delar av det ryska civilsamhället kallade till gatuprotester, andra har jobbat dygnet runt med att erbjuda juridisk rådgivning och informationsspridning om hur man bäst undviker att bli inkallad. Andra hjälper de som vill lämna landet.

Under de gångna veckorna kan man säga att den ryska människorättsrörelsen bokstavligen talat försökt rädda liv. Budskapet att du inte behöver dyka upp på rekryteringskontoren om du blir kallad (enligt lag kan att vägra enbart leda till böter) har spritts av företrädare för det ryska civilsamhället överallt i sociala medier – allt från oppositionella till miljöorganisationer och kvinnorättsorganisationer till journalister delar denna information som även sprids i oberoende medier.

Just de organisationer som jobbat i många år med hjälp till soldater och andra i det militära har varit otroligt aktiva och synliga under de senaste veckorna. Här märks till exempel människorättsorganisationen Medborgare.Armé.Lag som sedan 2001 har bedrivit opinionsbildning, verkat för alternativ militärtjänst och bevakat lagöverträdelser i samband med rekrytering inom armén. De har figurerat flitigt i oberoende rysk media och delat med sig av sin expertis och kommit med råd om hur man bäst undviker att bli inkallad. Här märks även Rekrytskolan Sjkola Prizivnika med säte i Tjeljabinsk som verkat i över tio år och hjälper familjer till soldater och militärer på olika sätt, med gratis juridisk rådgivning och stöd till de som vill göra alternativ militärtjänst.

Människorättsorganisationen Agora, ett nätverk av advokater som försvarar de som utsätts för myndigheternas övergrepp, har blivit en av de största källorna för de som söker juridiskt stöd i samband med mobiliseringen. På den telegramkanal som Pavel Tjikov, ledaren för Agora, driver så sköt antalet följare raskt i höjden och han har dubblat antalet följare sedan mobiliseringen inleddes. Redan på mobiliseringens första dag meddelade Agora att de fått in över 6000 samtal till sin hotline för militärer som de startade upp i samband med invasionen i februari, en siffra som efter en vecka landat på 120 000. Dessa samtal besvaras för övrigt av sju advokater.

Dessa och många andra ryska människorättsorganisationer har under de senaste veckorna publicerat otaliga instruktioner om vad man kan göra om man blir inkallad, hur man överklagar beslut, skäl man kan åberopa för att slippa undan osv. Man söker fram stöd i lagboken om att man kan överklaga beslut om man nekats utresa, informerar om vilka rättigheter man har enligt konstitutionen, och kan på det sättet såväl förhala processer som dränka myndigheterna i administration.

De människorättsadvokater som inte jobbar med mobiliseringen fortsätter att försvara de aktivister som gått ut på gatorna och de som åtalats för att de protesterat emot kriget. Just att bevaka människorättssituationen och det skenande förtrycket i Ryssland fortsätter att stå i centrum för många organisationer inom den ryska människorättsrörelsen. En av de organisationerna är OVD-info som bevakar de gripanden som skett och de människor som anklagas för olika brott för sina protester mot kriget. Just när det gäller gatuprotester och andra publika aktioner som genomförts vid flera tillfällen sedan invasionen inleddes, så tog de genast ny fart sedan beskedet om mobiliseringen presenterades. En av de organisationer som blivit mest synliga i sitt motstånd mot mobiliseringen är ungdomsorganisationen Vesna som varit drivande bakom de gatuprotester som arrangerats emot mobiliseringen. Även de sprider information om hur man kan undvika att skickas till Ukraina, bland annat med hjälp av ny teknik då man sätter upp lappar runt om i städerna med en QR-kod du kan scanna och då få juridiskt stöd. Deras engagemang har nu för övrigt lett till att de i förra veckan klassades som en extremistisk rörelse.

Även andra initiativ, såsom den feministiska antikrigsrörelsen är även de en aktiv del av det synliga gatumotståndet mot såväl kriget som mobiliseringen. De fortsätter att genomföra sina aktioner runtom i Ryssland och just kvinnor har också tagit en ny framträdande plats i protesterna när många män undviker att delta för att slippa få inkallelseordern.

Mycket av det folkliga motståndet mot mobiliseringen har man annars funnit ute i regionerna där mobiliseringen varit som störst. Bland de regionala organisationerna märks till exempel Omsks medborgarsammanslutning, en organisation som verkat för förändring i demokratisk riktning i ett antal år nu och som organiserar ett motstånd mot kriget i Omsktrakten. Man erbjuder juridisk konsultation och hjälp med boende om man behöver lämna landet och sprider korrekt information om kriget och den dagsaktuella utvecklingen i Ryssland. Free Buryatia Foundation skapades i mars som det första etniska anti-krigsinitiativet med målet att få ett slut på kriget, bryta Kremls propaganda och hjälpa burjater fly undan kriget. Redan tidigt i våras stod det klart att det fanns en överrepresentation av etniska minoriteter från fattigare regioner i armen, och i samband med mobiliseringen blev det ännu tydligare att den stora mobiliseringen skedde i avlägsna regioner. Även i de nordkaukasiska republikerna har man rekryterat många soldater och inkallade, och även där har det stött på motstånd under de senaste veckorna. De kändaste exemplen som fått stor spridning är klippen från Dagestan där upprörda kvinnor säger att de inte tänker släppa iväg sina män och att det var Ryssland som anföll Ukraina och inte tvärtom. Även i Ingusjien har det förekommit protester mot mobiliseringen trots att de flesta företrädare för det civila samhället i republiken sitter bakom galler sedan några år tillbaka. Till och med i Tjetjenien gick kvinnor ut och protesterade mot att män skickas till fronten – något som resulterade i att deras män kallades till borgmästarens kontor där de tvingades misshandla sina gripna fruar som straff för att de vågat protestera. En av männen fick en hjärtattack och dog, och sönerna hotades att skickas till kriget.

I en annan republik i närheten, Kalmykien, som är buddistiskt, har det religiösa ledarskapet gått ut och sagt att det är Ukraina som har rätten på sin sida.

Många försöker också organisera hjälp att lämna Ryssland för de hundratusentals människor som inte vill strida, otaliga organisationer publicerar information om hur exakt du kan lämna Ryssland och vilket stöd som finns att få på de olika platser dit flest ryssar kan ta sig. Här finns exempelvis Help.Desk (sluzjba podderzjki) med över 100 000 följare i sin Telegramkanal, och otaliga organisationer och individer som redan befinner sig i exilen och hjälper till på plats med att organisera stöd för de ryssar som inte vill strida.

Och detta bara för att ta ett antal exempel. Mobiliseringen kan komma att kasta om inrikespolitiska förhållanden i Ryssland på många sätt, vem vet, kanske finns just nu potential att den ryska människorättsrörelsen kan nå ut på ett nytt sätt och får en ny publik? Det är något som framtiden får utvisa. Men helt klart är att det finns många ryska organisationer och initiativ både i exilen och som är kvar i landet som försöker hitta vägar att fortsätta kämpa för en demokratisk framtid för Ryssland där mänskliga rättigheter respekteras.  Och det är tydligt att det ryska civilsamhället och människorättsrörelsen fyller en oerhört viktig funktion i dagsläget. Att stödja de delar av det ryska civilsamhället som motsätter sig kriget, mobiliseringen och Putinregimen – både de som är kvar i landet och som fortsätter jobba från utlandet – är avgörande för att åstadkomma förändring i Ryssland på lång sikt. Här är det viktigt att vi i Europa inte vänder dem ryggen just nu utan lyssnar på dem, stödjer dem både moraliskt och finansiellt och visar dem att vi vill fortsätta upprätthålla kontakten med dem. För parallellt med den skenade repressionen så blir även den pågående isoleringen av Ryssland och känslan av att dörren till Europa håller på att stängas en ytterligare påfrestning för de som ännu försöker balansera på den smala linan av återstående möjligheter att ännu bedriva ett meningsfullt arbete och uttrycka sin åsikt i Ryssland.  

——

Även du kan stödja den ryska människorättsrörelsen! 

Donera via Support Russian democrats! – Target Aid

Eller direkt till OVD-infos arbete OVD-Info: stop political persecutions in Russia – GlobalGivin

Eller gå med i Östgruppen och gör vår röst starkare: Bli medlem – Östgruppen (ostgruppen.se)

Rulla till toppen