Rapportens framsida. Ovanför titel syns 6 siluetter i olika färger.

Ny rapport från Östgruppen om det svenska biståndet till Belarus.

Östgruppens nya skrift ”Inga mer pengar till människorättsbrottslingar?” granskar de senaste årens svenska Belarusbistånd. Det är särskilt det svenska biståndet till statliga aktörer, under den belarusiska diktaturregimens strikta kontroll, som har stått i fokus för granskningen. I rapporten presenteras bland annat flera exempel på insatser som involverat eller till och med styrts av personer som själva kan misstänkas bära ansvar för allvarliga människorättsbrott.

Ett av rapportens främsta syften är att lyfta frågan om hur det svenska biståndet i framtiden bättre kan fylla den demokrati och rättighetsfrämjande funktion som återkommande formuleras i politiska styrdokument. En nyckelfråga i sammanhanget är vilka lokala så kallade förändringsaktörer som kan anses lämpliga att anförtros inflytande över de svenska biståndsmedlen och de insatser som dessa kanaliseras till. Här argumenteras för en noggrann och uttrycklig definition av dessa aktörer, där vilja till demokratisk förändring, integritet i förhållande till diktaturregimen och mandat att agera ses som nödvändiga kriterier.

Beställ den tryckta rapporten från Östgruppen (du betalar endast frakt) genom att skicka ett mejl till [email protected] med förfrågan, namn och adress, eller ladda ned en pdf genom länken här nedanför.

Inga mer pengar till mr-brottslingar?

Rulla till toppen