Publikationer

Ny rapport från Östgruppen om det svenska biståndet till Belarus.

Published Belarus, Publikationer

Östgruppens nya skrift ”Inga mer pengar till människorättsbrottslingar?” granskar de senaste årens svenska Belarusbistånd. Det är särskilt det svenska biståndet till statliga aktörer, under den belarusiska diktaturregimens strikta kontroll, som har stått i fokus för granskningen. I rapporten presenteras bland annat flera exempel på insatser som involverat eller till och med styrts av personer som själva kan misstänkas bära ansvar för allvarliga människorättsbrott.

Rapportsläpp: Tjugo år av straffrihet

Published Publikationer, Tjetjenien

Östgruppen släpper idag en ny rapport om Tjetjenien: Tjugo år av straffrihet. Ryssland har fällts i hundratals tjetjenienrelaterade fall i Europadomstolen, men har hittills i princip ignorerat domsluten. Rapporten, som är en uppdaterad version av ”10 år av straffrihet – Tjetjenien väntar ännu på rättvisa” ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare… Continue reading

Östgruppens verksamhetsberättelse 2018

Published Årsmöte, Artikel, Östgruppen, Publikationer

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2018 att ladda ner! Verksamheten under 2018 har fokuserat på informationsspridning till den svenska allmänheten genom seminarier, publicering av rapporter och bloggande, opinionsbildning, granskning av det svenska biståndet samt stöd till människorättsförsvarare i våra fokusländer. Tack vare ideellt engagemang från våra medlemmar har människorättsförsvarares röster gjort sig hörda i Sverige och seminarier har kunnat arrangeras. Ett… Continue reading

Ny rapport från Östgruppen: “I Kremls skugga”

Published Publikationer, Ryssland

Få torde i dag hävda något annat än att Vladimir Putins regim är odemokratisk. Men är den dessutom beredd att använda mord som politisk metod? I en ny skrift går Östgruppens Tobias Ljungvall igenom ett antal uppmärksammade dödsfall av politisk betydelse, där skulden tillskrivits de ryska makthavarna. Skriften tar upp husbombningarna 1999, morden eller de förmodade morden på ett antal… Continue reading

Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland

Published Östgruppen, Publikationer, Ryssland

En positiv rysk demokratiutveckling är eftersträvansvärd i sig, men ligger också i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Sveriges demokratistöd till Ryssland skulle kunna spela en viktig roll i detta sammanhang. Men trots att det egentligen tycks finnas en bred enighet i Sveriges riksdag om de ryska demokratiska krafternas behov av ökade resurser, så har demokratistödet på senare år legat på en mycket… Continue reading

Boksläpp: “Bruksanvisning för diktatorer”

Published Belarus, Internationella torget, Östgruppen, Pressmeddelanden, Publikationer, Vitryssland , , , , , , , , , , , ,

Idag släpps boken Bruksanvisning för diktatorer – en berättelse om Belarus och Europas första moderna diktator, skriven av Östgruppens ordförande Martin Uggla. Boken ger en skakande inblick i dagens Belarus. Vad som brukar kallas Europas sista diktatur kan mycket väl visa sig vara Europas första diktatur i modern mening. Boken presenteras senare under dagen på Bokmässan i Göteborg. Bruksanvisning för… Continue reading

Releasefest!

Published Belarus, Östgruppen, Publikationer, Seminarier, Vitryssland , , , ,

Bokrelease: ”Afterword” – en unik rapport från Minsk  På scen: Tzeitel (klezmer) Många minns kanske säkerhetsstyrkornas brutala ingripande mot demonstranter i Minsk under valnatten den 19 dec 2010. Men hur mycket känner vi till om det rättsliga efterspelet? De belarusiska människorättsförsvararna Lena Tankatjova och Aljaksej Kazljuk (Belarus/Vitryssland) presenterar sin rapport om detta mörka och oavslutade kapitel i europeisk samtidshistoria. I samtalet deltar… Continue reading

Prova att vara människorättsförsvarare i Vitryssland!

Published Föreningsfrihet, Publikationer, Vitryssland , , , , , ,

Vågar du prova på livet som människorättsförsvarare i Belarus (Vitryssland)? Belarusiska organisationsaktiva utsätts för oerhörda och för oss ofattbara hot och påfrestningar. Nu har du möjlighet att få lite mer förståelse för vilken verklighet de lever i. Med Tystade röster får du riskfritt uppleva några av de kränkningar som det oberoende belarusiska organisationerna råkar ut för. Provspela Tystade röster –… Continue reading

Rapport: Kritiska röster tystas med nya metoder

Published Föreningsfrihet, Mötesfrihet, Pressmeddelanden, Publikationer, Ryssland, Vitryssland , , , , , , , ,

En ny rapport från Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter visar att möjligheterna för oberoende organisationer att verka fritt under senare år inskränkts i många av världens länder. Auktoritära regimer använder sig i allt större utsträckning av administrativa regleringar och byråkratiska trakasserier för att tysta kritiska röster. Därigenom undgår de ofta negativ uppmärksamhet från omvärlden. Rapporten lanseras idag vid ett… Continue reading