Östgruppen välkomnar stärkt demokratifokus i regeringsavtalet

Pressmeddelande från Östgruppen den 18 januari 2019

En av punkterna i den aktuella regeringsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna slår fast att demokratifokuset i Sveriges bistånd ska stärkas. Östgruppen är positiv och förväntar sig att detta också får konkret genomslag i biståndspolitiken under kommande år, särskilt gentemot auktoritärt styrda länder som Belarus.

– Det borde leda till ökat stöd till demokratiska förändringskrafter, samtidigt som biståndsmedel till Lukasjenkas diktaturregim och aktörer under hans kontroll stoppas, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen har på senare år vid upprepade tillfällen kritiserat att statliga belarusiska aktörer tilldelas svenskt bistånd, trots att de kontinuerligt gör sig skyldiga till allvarliga människorättsbrott. Det gäller bland annat universitet som relegerar regimkritiska studenter och flera regeringsdepartement som tar aktiv del i repressionen mot oliktänkande.

– Miljontals kronor ur den svenska biståndsbudgeten pumpas idag in i verksamheter som snarare stärker diktaturen i Belarus. Vi förutsätter nu att dessa medel i enlighet med den nya regeringsöverenskommelsen istället styrs om till aktörer som står upp för demokratin. Det finns många modiga krafter inom landets demokratirörelse och deras behov av finansiellt stöd för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete är stort, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen