Östgruppens Årsmöte 2017

Alla medlemmar i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter kallas till årsmöte torsdagen den 27 april 2017, kl. 18-21. Mötet hålls i ett av Östgruppens rum på tredje våningen i Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Vid 17.30 dvs innan årsmötet startar kommer det serveras mat till självkostnadspris för de som är hungriga. Årsmötet inleds därefter kl 18.00 med årsmötesförhandlingarna. Efter en kort paus välkomnar vi Erik Klefbom som är journalist och rysslandskännare och som har arrangerat litteraturresor till Ryssland. Han kommer att hålla en presentation om rysk litteratur. Läs mer om honom HÄR och HÄR.

Schemat för kvällen ser därmed ut som följande: 

17.30    Mat till självkostnadspris

18.00    Årsmötesförhandlingar (för detaljerad dagordning se nedan samt bifogat)

Kort bensträckare

ca 19.30    Pusjkin, Dostojevskij och Achmatova – journalisten Erik Klefbom berättar om sina litteraturresor till Sankt Petersburg (Samtliga är välkomna till föreläsningen, även icke medlemmar)

21:00    Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs senast 6 april. Detta sker lämpligen genom att maila direkt till [email protected].

Övriga årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, styrelsens förslag etc.) kommer att skickas ut senast en vecka före årsmötet.

Och kom ihåg att betala årets medlemsavgift, om du inte redan gjort det förstås! Endast 200 kronor (150 kronor för studenter, pensionärer och arbetssökande) till bankgironumret 205-2447. Kom ihåg att du även kan betala med autogiro om du önskar det. Talonger att fylla i för att komma igång med autogirot kommer att finnas på plats under mötet eller går att skicka in med posten i förväg (se bifogat).

Obligatorisk förhandsanmälan skickas till [email protected] senast den 21 april. Ange om du har några allergier!

Dagordning

 • 1. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
 • 2. Godkännande av dagordning

 • 3. Val av årsmötesordförande

 • 4. Val av årsmötessekreterare

 • 5. Val av protokolljusterare

 • 6. Verksamhetsberättelse

 • 7. Ekonomisk berättelse

 • 8. Revisionsberättelse

 • 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 • 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner

 • 11. Fastställande av medlemsavgift

 • 12. Val av:
  – Ordförande på ett år
  – Kassör på ett år
  – Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 7 st.
  – Valberedning
  – Revisor

 • 13. Övriga val

 • 14. Övriga frågor

 

 

Rulla till toppen