Demonstration: Frige de politiska fångarna i Ryssland!

Den 6 maj 2012, i samband med att Vladimir Putin installerades för en tredje presidentperiod, gick nästan hundratusen ryssar ut för att visa sitt missnöje på Bolotnajatorget i Moskva. Det blev starten på en ny repressionsvåg i Ryssland. Ett 20-tal demonstranter fängslades, varav många fortfarande sitter frihetsberövade. Även idag, flera år efter att demonstrationen ägde rum fortsätter myndigheterna att gripa såväl deltagare som de som inte alls varit i närheten av den. ”Bolotnajafallet” har blivit ökänt som exempel på den ryska rätts(o)säkerheten. Sedan dess har flera andra politiska fall fabricerats enligt samma schablon. Domarna mot Sentsov, Koltjenko, Karpyuk, Klykh, Sokrates, Dadin och Tjiygoz är bara några exempel på hur den ryska repressionen drabbar människor.

Den 6 maj vill vi höja rösten för Rysslands samtliga politiska fångar, uppmärksamma repressalierna mot oliktänkande och återigen stå upp för begrepp som demokrati och tolerans.

Tid och plats: Lördag den 6 maj kl 14:00 på Medborgarplatsen, Stockholm

Samarrangemang mellan Östgruppen och Ordfront.

Väl mött!

Rulla till toppen