Previous event

Ukrainadagarna den 22-24 maj

Published Artikel, Kalendarium , ,

För första gången arrangerar Östgruppen Ukrainadagar!  Tre dagar (22-24 maj) med intressanta seminarier och samtal, spännande möten och musik väntar oss.

OBS! Fri entré till alla arrangemang, men platserna är begränsade och du måste föranmäla dig via följande länkar – senast den 19 maj:

Invigningskväll med ukrainsk klassisk musik https://simpleeventsignup.com/events/95246

Heldagsseminarium https://simpleeventsignup.com/events/95256

Samtal med efterföljande filmvisning https://simpleeventsignup.com/events/95258

Varmt välkomna!

Program för Ukrainadagarna

program web

Consolation (trailer)

Invigningskväll. Konsert och samtal

Två framstående svenska artister, Christian Svarfvar och Natalya Pasichnyk, framför höjdpunkter ur en nyligen släppt skiva med ukrainsk klassisk musik, Consolation – Forgotten treasures of the ukrainian soul. Skivan är producerad inom ramen för ett projekt om ukrainska kulturpersonligheter som drabbats av repression, och har fått mycket positiv respons runt om Europa. Bland annat utnämndes den till “Highlight of the year” av tidningen Mittelbayerische. I anslutning till konserten arrangeras ett samtal där Natalya Pasichnyk berättar mer om projektet och om dess historiska bakgrund.

Arrangör: Östgruppen i samarbete med Ukrainska Institutet.

Obligatorisk anmälan https://simpleeventsignup.com/events/95246
(så länge platserna räcker), senast 19 maj.

Plats: Grillska Huset, Stockholms Stadsmission, Stortorget, Stockholm, Sverige

Datum: 2017-05-22
Tid: 18:30 - 21:00


Heldagsseminarium

kl.09.00-10.20 Mänskliga rättigheter i ockuperade områden.

Människorättsproblemen i Donbas och på Krim är omfattande, med särskilda utmaningar till följd av det pågående kriget. Paneldeltagarna ger exempel och analyserar den aktuella situationen, med fokus på bland annat yttrandefrihet och slavarbete i fängelser.

Medverkande: Pavlo Lysianskij, Östliga människorättsgruppen, Tamila Tasjeva, Krim SOS, Alina Zubkovych, forskare vid Centrum för baltiska och östeuropeiska studier (CBEES), Södertörn högskola.
Moderator: Hanna Söderbaum, Östgruppen

kl.10.40-12.00 Det säkerhetspolitiska läget – idag och i framtiden

Vilka faktorer påverkar säkerhetssituationen i Ukraina idag? Vilken roll spelar informationskriget och den propaganda som präglar mycket av detta? Vilka geopolitiska intressen är det som står på spel, och vilka tänkbara framtidsscenarion kan identifieras?

Medverkande: Evgen Fedtjenko, journalist, grundare ev projektet StopFake; Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI; Tetyana Malyarenko, professor i internationell säkerhet, forskare vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier (UCRS).
Moderator: Kristina Hultman, journalist och samhällsdebattör.

kl.12.00-13.00 Lunchpaus

kl.13.00-14.20 Efter Majdan – Att bygga en fungerande rättsstat

Parallellt med den väpnade konflikten pågår i Ukraina ett arbete med att skapa ett modernt och rättssäkert samhälle, som svarar upp mot medborgarnas behov och intressen. Reformprocessen är emellertid inte problemfri, särskilt mot bakgrund av de stora korruptionsproblem som länge hämmat landets utveckling.  Vad har hänt sedan Majdan, och hur ser framtidsperspektiven ut?

Medverkande: Tata Peklun, Anti-Corruption Action Center, Evgen Zacharov, KHPG,  Magnus Runsten, Fackförbundet ST.
Moderator: Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union

kl.14.20-14.45 fikapaus
kl.14.45-16.15 Sveriges engagemang för Ukraina

Sveriges regering har profilerat sig som starkt engagerad för Ukraina. Vilka konkreta uttryck tar sig detta engagemang, på politisk respektive mer praktisk nivå? Hur ser till exempel regeringen på sanktionspolitiken och dess resultat? Och hur kan det bilaterala biståndet bidra till en positiv utveckling? Den ukrainske människorättsförsvararen Evgen Zacharov kommenterar och ger sin bild av hur Sverige och EU bäst kan stötta Ukraina.

Medverkande: Anna Westerholm, Sveriges ambassadör för Östliga partnerskapet, Björn Linderfalk, UD, Evgen Zacharov, KHPG; Susanna Dellans, projektledare på SKL International.

Moderator: Martin Uggla, ordförande Östgruppen.

Obligatorisk anmälan senast 21 maj https://simpleeventsignup.com/events/95256

Plats: Grillska Huset, Stockholms Stadsmission, Stortorget, Stockholm, Sverige

Datum: 2017-05-23
Tid: 08:30 - 16:15


Samtal med efterföljande filmvisning

Krimtatarerna – ett folk drabbat av återkommande förföljelse.

Tamila Tasjeva, själv Krimtatar, berättar om sitt folks utsatta situation ur ett både historiskt och samtida perspektiv. Efter samtalet med Tamila Tasjeva visar vi SVT-korrespondenten Elin Jönssons aktuella dokumentärfilm “Jamalas kamp”.

Var: Kulturfyren, Havet, Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 26A

När: kl.18.00

Ukrainska snacks serveras under kvällen

Obligatorisk anmälan senast 21 maj https://simpleeventsignup.com/events/95258

Plats: Slupskjulsvägen 26A, Stockholm, Sverige

Datum: 2017-05-24
Tid: 18:00 - 21:00


3 Responses to “Ukrainadagarna den 22-24 maj”

  1. 22-24 maj – Ukrainadagarna – Ukrainska Institutet i Sverige

    […] välkomna till Ukrainadagarna, som anordnas och arrangeras av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett […]