Östgruppen: EU:s chef i Belarus bör få sparken

Maira Mora
Maira Mora

Chefen för EU:s representation i Belarus, Maira Mora, agerar i strid med EU:s grundläggande värderingar och officiella politik. Därför bör hon entledigas från sitt uppdrag. Det anser Östgruppen, som nu uppmanar Sveriges regering att lyfta frågan internt inom EU.

– Istället för att tydligt ge uttryck för EU:s officiella linje till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus har Maira Mora vid upprepade tillfällen framträtt på ett sätt som snarare tjänar den illegitima Lukasjenkaregimens intresse. Hon har därmed förbrukat sitt förtroende som företrädare för EU, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Maira Mora har flera gånger gjort den belarusiska demokratirörelsen upprörd och besviken genom sina offentliga framträdanden. I höstas medverkade hon till exempel i en pratshow i en statlig tv-kanal, och uppmanade där alla belarusier att stötta president Lukasjenka. Den aktuella pratshowen leds av Vadzim Hihin, som själv är föremål för EU-sanktioner på grund av sin delaktighet i regimens propagandaverksamhet.

Häromdagen deltog Mora på nytt i samma pratshow, och berömde där Lukasjenka för dennes förmåga att ”umgås med folket”. Hon nämnde däremot inte EU:s officiella krav på den belarusiska regimen att släppa alla politiska fångar fria, trots att hon fick en uttrycklig fråga om vad som i dagsläget hindrade en närmare relation mellan EU och Belarus. Samma dag som pratshowen hölls stod landets mest kände politiske fånge – den förre presidentkandidaten Mikola Statkevitj som suttit fängslad sedan presidentvalet 2010 – inför rätta på nytt. I en domstolsförhandling som människorättsförsvarare och EU-representanter nekades tillträde till dömdes Statkevitj till en ytterligare skärpning av sitt fängelsestraff på grund av påstådda brott mot fängelsets regelverk.

EU-delegationen i Minsk har under Maira Moras ledning fått ett allt sämre rykte hos stora delar av den belarusiska demokratirörelsen. Många upplever en tydlig ovilja från delegationens sida att engagera sig i demokrati- och människorättsfrågor.

Östgruppen ser utvecklingen som bekymmersam och uppmanar Sveriges regering att lyfta problemet inom EU.

– Utrikesminister Margot Wallström har sagt att Sveriges och EU:s Belaruspolitik tydligt ska ta ställning för demokrati och mänskliga rättigheter. Den ambitionen måste också gälla EU:s representation på plats i Belarus, och Sveriges regering bör göra vad den kan för att åstadkomma detta, säger Martin Uggla.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen