Östgruppen: Främja svensk säkerhet genom ökat demokratistöd till Ryssland

SvD den 1 maj 2015
SvD den 1 maj 2015

Svensk säkerhetspolitik fokuserar alltför ensidigt på det militära försvaret och dess förmåga att möta ett potentiellt hot från Ryssland. Mer resurser borde i stället satsas på att främja en demokratisk utveckling i Ryssland. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på SvD Brännpunkt idag.

Genom att stödja en demokratisk utveckling i Ryssland kan Sverige agera moraliskt korrekt och samtidigt aktivt främja sin egen säkerhet, eftersom ett demokratiskt Ryssland skulle utgöra ett mindre hot mot omvärlden, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen efterlyser ett utökat svenskt stöd till Rysslands demokratiska krafter, som idag pressas allt hårdare av repressiv lagstiftning. Det sker bland annat genom den så kallade agentlagen som innebär att föreningar som tar emot utländskt bistånd och bedriver politisk verksamhet officiellt stämplas som ”utländska agenter”, det vill säga i praktiken framställs som spioner och landsförrädare.

Agentlagen strider mot internationell rätt, och ryska människorättsorganisationer vägrar därför att finna sig i den, vilket medför stora personliga risker för de inblandade. Ledaren för en organisation som bryter mot agentlagen kan till exempel dömas till böter eller fängelse i upp till två år.

– De ryska människorättsförsvararnas mod förtjänar vår beundran. Men det är också viktigt att Sverige står upp för den internationella rätten genom att stå fast vid och öka det ekonomiska stödet till dem. Annars får Vladimir Putin vetorätt över de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

Hela artikeln på SvD Brännpunkt kan läsas här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stotta-rysk-demokrati-av-sakerhetsskal_4529428.svd

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen