Releasekväll: ”Utländska Agenter – Ryssland och Föreningsfriheten”

Rapport_utvald_helUnder våren har Östgruppen tagit fram en ny rapport om läget för föreningsfriheten i Ryssland. I Ryssland har repressiva lagar de senaste åren i snabb takt inskränkt möjligheterna för civilsamhället att verka fritt och de som vågar protestera utmålas som folkfiender och femtekolonnare. Hur kan vi från svenskt håll stötta deras viktiga arbete trots regimens välkalkylerade försök att stoppa utländskt stöd?

Kvällen inleds med en kort presentation av rapporten, för att sedan följas av ett fördjupande samtal mellan den ryske människorättsförsvararen Vitus Media, koordinator vid Youth Human Rights Movement, Martin Uggla, Östgruppens ordförande  och Torgny Hinnemo, journalist och Rysslandskännare. Diskussionen kommer att kretsa kring frågorna:

 

–          Vad vi från svensk sida kan göra för att stärka det ryska civilsamhället i denna svåra sits.

–          Vad de ryska människorättsförsvararna själva önskar för stöd.

–          Den säkerhetspolitiska aspekten av att höja det svenska demokratistödet till Ryssland.

–          Framtidsutsikter för det ryska civilsamhället.

 

Under kvällen delas rapporten ut till alla närvarande.

 

Medverkande:

– Torgny Hinnemo, Journalist och Rysslandskännare

– Martin Uggla, Ordförande i Östgruppen

– Vitus Media, Youth Human Rights Movement, Sankt Petersburg

 

Plats: Hörsalen, Myntkabinettet. Slottsbacken 6.

Tid: Måndagen den 4:e maj, kl 18.00

Språk: Svenska. Ryska tolkat till svenska.

Rulla till toppen