Verksamhetsberättelse 2012

Nu är 2012 års verksamhetsberättelse färdig. Det var ett mycket aktivt och intensivt år för Östgruppen. Vi ökade våra insatser för att bilda opinion och sprida information i Sverige och EU om människorättssituationen i våra fokusländer – Ryssland och Belarus (Vitryssland).  Samtidigt som vi stärkte vår status som självständig opinionsbildare har vi fortsatt samarbeta med andra aktörer i Sverige och Europa för att öka vår genomslagskraft och nå större målgrupper. Precis som tidigare har många aktiviteter kunnat genomföras tack vare våra ideellt engagerade medlemmar. Ett stort tack till er alla!

Några resultat av Östgruppens arbete 2012:

  • Vi har påverkat Sveriges Belaruspolitik genom aktiv opinionsbildning!
  • Vi bidrog till att uppmärksamma Telia Soneras etiskt problematiska verksamhet i Belarus!
  • Våra solidaritetsaktioner har uppmärksammats flitigt i belarusiska oberoende medier och därmed visat belarusierna att de har stöd i Sverige!
  • Vi uppmärksammade den drastiskt försämrade situationen för det ryska civilsamhället genom opinionsbildning i Sverige!
  • Vi har informerat svenska riksdagsledamöter om aktuella människorättsproblem i Ryssland!
  • Vi har spridit kunskap om problemen med straffrihet för folkrättsbrott i Tjetjenien och om möjligheten att lagföra misstänkta krigsförbrytare!
  • Vi har stärkt Östgruppens kapacitet och kompetens vilket borgar för ett fortsatt effektivt människorättsarbete!

Läs 2012 års verksamhetsberättelse!

 

Rulla till toppen