Seminarium inför Frihetsdagen: Den fortsatta vägen till demokrati i Belarus

Se samtalet live på ABF Stockholms Facebooksida eller efteråt via deras Youtube-kanal.

Den 25 mars infaller den så kallade Frihetsdagen i Belarus, en historisk minnesdag som blivit ett av demokratirörelsens viktigaste återkommande tillfällen att träffas och manifestera sin frihetslängtan.

Höstens omfattande demonstrationer i Belarus möttes med stor brutalitet från regimens sida. Under de senaste  månaderna har intensiteten i protesterna minskat, men det utbredda missnöjet med Lukasjenkas styre kvarstår.

Kommer Frihetsdagen att innebära en ny stor demonstrationsvåg i Belarus? Hur ser demokratirörelsens förutsättningar för en ny kraftsamling ut, och hur kan omvärlden bidra till en positiv förändring? Hur stark är protestviljan på stora företag, där strejkinitiativen avlöste varandra i höstas, men inte ledde ända fram till en generalstrejk? Hur ser planerna ut för Svjatlana Tsichanouskaja och det koordinerande råd som utmanat den sittande diktaturregimen?

Ett digitalt studiosamtal med medverkan av Volha Kovalkova, representant för Belarus oppositions koordineringsråds presidium, Harry Hummel, chef för CSP (Civic Solidarity Platform) och ordförande i Nederländernas Helsingforskommitté, Lana Willebrand, Union to Union – LOs, TCOs och SACOs gemensamma biståndsorganisation, Dmitri Vasserman, företrädare för Sveriges belarusier och Belarus folkambassad i Sverige, Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Tobias Ljungvall, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, samtalsledare.

Tid: 22 mars, kl 18.00-19.15

Språk: svenska och tolkning från ryska.

Samtalet är ett samarrangemang av Östgruppen, ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center, OSSE-nätverket och Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa.

Rulla till toppen