Östgruppen på Littfest den 19 mars

Den 19 mars gästas Umeå Littfest av Globala Torget med de två programmen ”Varning! Frihet i fara” och ”Kvinnor i krig”. Programmen tar avsats från samtidslitteratur, poesi och det internationella civilsamhället och behandlar den rådande situationen i världen.
Östgruppens Tobias Ljungvall, aktuell med boken ”Rysk november” som är en dokumentation av det ryska samhället idag baserad på intervjuer med företrädare för landets civilsamhälle på Kolahalvön och ryska delen av Karelen, deltar i programmet ”Varning! Frihet i fara” den 19 mars.

Programmet sänds digitalt på Facebook och Youtube. Sändning på Facebook sker via evenemanget på facebook.
Sändning på Youtube sker via Globala Torgets Youtubekanal
Information om programmen ”Varning! Frihet i fara” och ”Kvinnor i krig” finns även på Globala Torgets hemsida.

Varning! Frihet i fara
Under det senaste decenniet har flera länder utvecklats i en auktoritär riktning. Yttrandefriheten har inskränkts, oppositionen har pressats tillbaka och regeringar har tagit kontroll över medier och domstolar. Det som tidigare var en illavarslande snålblåst har under coronakrisen förstärkts till en orkan. Situationen är samtidigt komplex och dubbelbottnad. Hur ser världen ut när det demokratiska utrymmet krymper på flera håll – och hur hittar vi lösningen?

Möt människor som på olika sätt har givit sig hän att skildra detta mycket aktuella tema – med undersökande, mod och kreativitet som drivmedel. På programmet riktas fokus till kvinnliga litterära röster i Turkiet, diktaturmotståndet i Ryssland samt flyktingars tillvaro i den allt stramare flyktingpolitik som blivit rådande i EU.

12:00 Spoken word TBA

12:08 Turkisk turbulens
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internatio¬nella Center
Helin Sahin, regionchef OPC, författare
Amy Marie Spangler, förläggare, me too-aktivist, översättare och medgrundare av AnatoliaLit Agency

Om: Hur ser förutsättningar för kvinnlig litteratur och me too-rörelsen ut un¬der ett auktoritärt ledarskap och vilka framtidsutsikter har demokratin i Tur¬kiet?

12:40 Sammetsdiktaturen Ryssland
Tobias Ljungvall, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Anna-Lena Laurén, journalist och författare
Samtalsledare Erik Larsson, Arbetet Global

Om: Termen ”sammetsdiktatur” skapades redan i det sena 1800-talets turbu¬lenta Ryssland. En sammetsdiktatur är något hårt invävt i något mjukt. Det mjuka i Ryssland är till exempel rätten att uttrycka en åsikt, rätten att gå till valurnan. Att åsikten sällan ges någon betydelse, eller att kandidaten redan är vald är något som accepteras av många ryssar. Men inte alla…

13.10 Spoken word TBA

13.15 Den avgrundsdjupa muren till demokrati
Anna Roxvall och Johan Persson, journalister och författare
Samtalsledare Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Om: I läckande gummibåtar och murkna fiskeskutor lyckades mer än en mil¬jon människor ta sig över Medelhavet till Europa under flyktingkrisens år 2015. Fyra år senare anlände bara drygt 110 000 personer och EU-ledare utropade triumferande att krisen var över. Men vad döljer sig bakom de låga siffrorna och talet om framgång? Roxvalls och Perssons nya bok reser i den europeiska migra-tionspolitikens spår genom Afrika, där auktoritära regimer anlitas som gräns¬kontrollanter, bistånd byts mot migrationsbekämpning och liv och död bleknar bort ur statistiken. 30 min

13.45 avslutande samtal
Anna Sundström, generalsereterare Olof Palmes Internationella center
Annika Strandhäll, ledamot utrikesutskottet
Tobias Ljungvall, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Erik Larsson, Arbetet Global

Rulla till toppen