Ordföranden för Golos gripen i Ryssland

Av Maria Hamberg
Programansvarig för Ryssland på Östgruppen. Maria har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Kaukasus.

Läget fortsätter att försämras för de människorättsförsvarare som stannat kvar i Ryssland. Senast i raden att drabbas av regimens repression är valövervakningsorganisationen Golos ordförande Grigorij Melkonjants.

Morgonen den 17 augusti väcktes flera av Golos medarbetare runtom i Ryssland av att polisen bankade på dörren i deras hem för att genomföra en husrannsakan. För Grigorij Melkonjants, som delar ordförandeskapet i Golos med Stanislav Andrejtjuk, betydde det att hans tid i frihet var över. Han fördes iväg till förhör, anklagad för att ha bedrivit en oönskad organisations verksamhet i Ryssland, och sattes i häkte fram till mitten av oktober. Därefter väntar rättegång och ett möjligt maxstraff på sex års fängelse om det vill sig illa. Så vad är det myndigheterna anklagar honom för att ha gjort? Enligt förundersökningen har han alltså haft en ledande roll i en i Ryssland oönskad organisation. Organisationen i fråga är ENEMO (European Network of Election Monitoring Orgnaizations) som Golos var medlemmar i fram till 2021 då den förklarades oönskad på ryskt territorium. Att en organisation stämplas som oönskad betyder att dess verksamhet i Ryssland kriminaliseras, och att de personer som arbetar för den riskerar böter eller fängelse på mellan ett till sex år.

År 2015 infördes lagen om ”oönskade organisationer” som förbjuder internationella organisationer som utgör ett hot mot Rysslands säkerhet att verka på ryskt territorium. Lagen har använts för att inskränka föreningsfriheten i Ryssland genom åren och har i hög grad kommit att användas mot organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Lagen innebär att organisationerna förbjuds verka i Ryssland, samt att ryska medborgare förbjuds ha samröre med dem.  I dagsläget har över 100 organisationer förklarats oönskade, däribland en svensk organisation ”Antikrigskommittén i Sverige – Russians against war”.

Golos själva menar att de lämnade organisationen i fråga så snart den blev oönskad och att detta är ett politiskt motiverat gripande som kan kopplas till deras arbete med att övervaka de kommande ”valen” i Ryssland. Nu i helgen hålls lokalval och i mars nästa år väntar presidentval. Golos, som sedan grundandet år 2000, har övervakat val och avslöjat valfusk, har i många år varit utsatta för smutskastning och allehanda försök att stoppa deras verksamhet och de var även den första organisationen att drabbas av lagen om utländska agenter. Precis som många andra ryska människorättsorganisationer så har de ännu har de medarbetare kvar i Ryssland som fortsätter jobba därifrån trots de enorma risker det innebär i dagens Ryssland.

Varför ger man sig på Golos i Ryssland? Ett av svaren finns i Östgruppens medlem Amanda Valentins ledare i Norran LEDARE: Den farliga folkviljan i Ryssland (norran.se) samt i en av analys av Golos David Kankija i The Moscow Times Russia Wants to Stamp Out Free Election Monitoring. It Won’t Work – The Moscow Times

I sammanhanget kan förresten nämnas att flera välkända organisationer stämplats som oönskade under de senaste månaderna; miljöorganisationerna Greenpeace och WWF, den norska stiftelsen Human Rights House Foundation, EU-Russia Civil Society Forum samt människorättsadvokaterna i Agora. Under de år lagen funnits har böter utgjort de vanligaste straffen och att åtal ledande till fängelsestraff får sägas höra till ovanligheterna. Melkonjants advokat, den välkända människorättsadvokaten Michail Birjukov konstaterade dock att ett sexårigt fängelsestraff för Melkonjants inte är otänkbart – i de flesta politiskt motiverade domar den senaste tiden har man utdömt de strängaste straffen som lagen tillåter.

Om de ryska myndigheterna hittills främst försökt kväsa den oberoende människorättsrörelsen på andra sätt än att slänga dem i fängelse, så förefaller den tiden nu vara förbi. Utöver den stundande rättegången mot Melkonjants väntar två andra rättegångar mot oberoende ryska människorättsförsvarare, bägge Memorial-medarbetare. Det ena åtalet som väckts mot människorättscentret Memorials Oleg Orlov har blivit mycket uppmärksammat, och där har rättegångsförhandlingarna redan inletts. Oleg anklagas för att misskrediterat den ryska armen i enlighet med de nya ”krigslagar” som introducerades efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina februari-22.

Den andra rättegången som väntar en av Memorials medarbetare har inte alls fått samma uppmärksamhet i Sverige. I det fallet är den åtalade ordföranden för Memorials lokalavdelning i Perm, Aleksander Tjernysjov, som ägnat sitt liv åt att söka upprättelse för Sovjetunionens offer. I maj leddes han av ett flygplan som var på väg att lyfta från Moskva till Tyskland, anklagad för huliganism (han ska ha svurit och betett sig illa på flygplatsen) och sattes i häktet. Alla som känner Aleksander beskriver honom som en enormt fin människa, tystlåten, artig, ödmjuk, engagerad. Medan han satt av sina femton dagar i arresten genomfördes husrannsakningar i hans och en andra Memorialmedarbetares hem i Perm, och nya anklagelser uppstod. Aleksander anklagades plötsligt för att ha försökt smuggla ut kulturminnen från Ryssland (Memorials arkiv) och har till dags datum blivit kvar i häktet i väntan på rättegång. Rättegången väntas inledas i mitten på oktober.

Åtalen mot de oberoende människorättsförsvararna visar att ytterligare en gräns passerats i den ryska förtryckarstaten. För de människorättsförsvarare som är kvar i Ryssland och försöker fortsätta verka därifrån är riskerna större än någonsin tidigare. Du kan stötta dem! Dela information om deras viktiga arbete, uttryck ditt stöd för den ryska demokratirörelsen, och ge gärna en gåva till vår kampanj Stöd Rysslands Demokrater! Att ta emot brev i fängelset betyder också mycket. Kontakta gärna oss på info(at)ostgruppen.se om du vill skriva till någon av dessa, eller de andra politiska fångarna i Ryssland.

Brinner du också för mänskliga rättigheter i Östeuropa? Bli medlem och gör din röst hörd! Vi är en ung och förhållandevis liten förening som gärna vill växa och varje enskild medlem gör verkligen skillnad. Som medlem får du regelbunden uppdatering om vad som sker i föreningen och för den som vill finns det möjligheter att engagera sig i vårt arbete på olika sätt.

Rulla till toppen