Studenter förbjuds kritisera Sida-stött universitet i Belarus

Pressmeddelande från Östgruppen den 16 april 2019

Belarus Statliga Universitet (BSU), som får stöd inom ramen för flera av den svenska biståndsmyndigheten Sidas insatser, har infört ett nytt regelverk som förbjuder studenter att offentligt kritisera universitetet. Östgruppen uppmanar Sida att stoppa de aktuella biståndsinsatserna.

– Det här visar tydligt att BSU är en högst olämplig samarbetspartner för svenska biståndsprojekt. Universitetsledningen medverkar aktivt till diktaturregimens förtryck och bör inte komma ifråga för svenska biståndsmedel, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det är BSU:s interna reglemente som nyligen har förändrats. I avdelningen för ”Studenters åtagande” förpliktas dessa bland annat att inte kommentera BSU i massmedier, sociala medier och internet på ett sätt som kan ”hota BSU:s image och renommé”. Brott mot denna regel leder till disciplinstraff från universitetets sida.

– Det är ett uppenbart och oacceptabelt brott mot studenternas yttrandefrihet, säger Martin Uggla.

Östgruppen har tidigare kritiserat Sidas stöd till BSU, bland annat då det framkommit att universitetet relegerat studenter på politiska grunder och aktivt medverkat till fusk i samband med politiska val. Sida har försvarat biståndsinsatserna med hänvisning till att man ser BSU som en lämplig ”förändringsaktör”, något som Östgruppen starkt ifrågasätter.

– I den mån BSU kan bidra till förändring så handlar det om en förändring till det sämre, och det är naturligtvis inte sådant som svenskt bistånd bör användas till, säger Martin Uggla.

 

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen