Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Sida Lukasjenka

Pressmeddelande från Östgruppen den 24 mars 2017

Nästan fyra miljoner kronor ur den svenska biståndsbudgeten har gått till ett projekt som drivs av det belarusiska skattedepartementet, trots att detta departements ledning medverkat till allvarliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i OmVärlden.

– Det är helt oacceptabelt att svenska biståndsmedel går till människorättsbrottslingar, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

De senaste veckorna har i Belarus präglats av omfattande folkliga protester mot den av Lukasjenkaregimen nyligen införda så kallade parasitskatten, som står i strid med landets konstitution och även bryter mot internationell rätt.

Regimen har dock slagit till hårt mot dem som protesterar. Över tvåhundra personer har gripits – i flera fall under brutala former – och många av dessa har dömts till fängelsestraff. Bland de gripna återfinns flera oppositionsledare, journalister och ledande demokratiaktivister.

Den aktuella parasitskatten administreras bland annat av Belarus skattedepartement, som därmed också aktivt medverkar till att de mänskliga rättigheterna kränks. Det aktuella departementet har också varit involverat i ytterligare människorättsbrott, och den tidigare skatteministern Uladzimir Palujan är en av de höga statstjänstemän som personligen blivit föremål för EU:s sanktionspolitik på grund av sin delaktighet i förtrycket. Samtidigt som Palujan stod under EU-sanktioner skrev han för skattedepartementets räkning under samarbetsavtalet för ett utvecklingsprojekt som Sida finansierar sedan 2014. Den tidigare vice skatteministern Vasil Kamenka, som varit en av de ansvariga för införandet av parasitskatten, utsågs till ordförande i projektets styrgrupp. Projektbudgeten uppgår till nästan fyra miljoner kronor.

Östgruppen anser att projektet rimmar illa med det rättighetsperspektiv som ska genomsyra det svenska biståndet, och vill nu se att regeringen agerar.

– Om Sveriges regering menar allvar med sin ofta uttalade ambition att värna demokrati och mänskliga rättigheter inom utrikespolitikens alla delar, bör man avbryta de insatser som genomförs av belarusiska regimföreträdare. Man bör också säkerställa att framtida insatser uteslutande inriktas på aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i Belarus, säger Martin Uggla.

Debattartikeln i OmVärlden kan läsas här: http://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/svenska-bistandsmiljoner-till-lukasjenkas-diktaturregim/

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen