Sydsvenskan: Ett OS i kallt klimat

sydsvenskan 2 feb 2014”– För Putin är OS väldigt prestigefyllt. Regimen använder det för sina politiska syften. Om det fungerar kommer han att framstå som en framgångsrik ledare, som får legitimitet av de internationella gästerna, säger Martin Uggla från svenska Östgruppen som arbetar för mänskliga rättigheter.

– Vad många glömmer är att det är bilden som visas inåt, inte utåt, som är viktigast för Putin. Och där finns en sådan kontroll över medierna att man kommer kunna se till att det är positiva bilder som pumpas ut.”

Sydsvenskan

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.