Ny blogg om mötes- och föreningsfrihet

Idag lanserar Östgruppen Tystade röster – en blogg om mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Vitryssland. Syftet är att uppmärksamma det intensiva arbete som sker i de båda länderna för att tysta de oberoende organisationerna. Dagsaktuell information kommer att blandas med betraktelser över utvecklingen. Förhoppningen är att synliggöra den skrämmande utveckling som pågår och göra informationen tillgänglig på svenska.

Ett samhälle där det civila samhället tillåts verka fritt är av avgörande betydelse i en demokrati. I såväl Ryssland och Vitryssland går utvecklingen åt helt fel håll. ”Traditionella” metoder som fängelse och brutalt nedslagna demonstrationer tillämpas fortfarande. Men ofta sker kränkningarna i det tysta, genom lagstiftning och byråkratiska trakasserier.

– Myndigheterna är rädda för kritik och svarta tidningsrubriker. Därför väljer man i första hand att inskränka föreningarnas rätt att verka fritt med metoder som väcker så liten uppmärksamhet som möjligt. Det är en hittills framgångsrik metod, säger Sofia Uggla, projektledare på Östgruppen.

I såväl Ryssland som Vitryssland arbetar oberoende föreningar under svåra omständigheter. I Vitryssland är det belagt med upp till två års fängelse att vara verksam i en organisation som inte godkänts av myndigheterna. Det är ett mycket grovt brott mot föreningsfriheten. I Ryssland håller många organisationer fullkomligen på att drunkna under de orimliga byråkratiska krav som ställs. Framförallt är det organisationer som på  något sätt uttrycker kritik mot den sittande makten som motarbetas och råkar illa ut.

– Vårt projekt är tyvärr unikt i Sverige. Inskränkningar i förenings- och mötesfriheten är en global trend som sällan uppmärksammas i svenska sammanhang. Det vill vi ändra på, avslutar Sofia Uggla.

Bloggen återfinns på adressen: tystaderoster.wordpress.com

Fotnot: Östgruppen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete för att främja mötes- och föreningsfriheten i både Ryssland och Vitryssland. I höstas gav vi ut skriften ”Så tystas de kritiska rösterna – en rapport om civilsamhällets utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus.” På ett internationellt plan uppmärksammas utvecklingen av såväl FN som Civicus och Freedom House.

För mer information kontakta:
Sofia Uggla, projektledare, Östgruppen
076-945 65 03
[email protected]
ostgruppen.sandboxen.net

Rulla till toppen