Sofia Uggla

Martin och Sofia Uggla lämnar kansliet i höst

2022-06-28

I samband med omstruktureringar under våren har Martin och Sofia valt att avsluta sina tjänster. Östgruppen beklagar beslutet men fortsätter samtidigt sitt arbete för att stärka rättigheter i Öst.

Radio Svaboda: У Швэцыі стартаваў праект за свабоду сходаў у Беларусі

2013-11-20

Шведская праваабарончая арганізацыя «Östgruppen» пачала інтэрнэт-праект «наважыцца – думаць – казаць». Гэта інтэрактыўная карта, на якой намаляваная сітуацыя са свабодай сходаў у Беларусі, а таксама метады, якімі парушаецца гэта права, перадае «Радыё Сабода». Як кажа кіраўніца праекта Сафія Угла, з дапамогай гэтай інтэрактыўнай карты праваабаронцы «Östgruppen» хочуць дапамагчы суграмадзянам глыбей зразумець беларускую праблему. Паводле ейных слоў, для шмат якіх

Хартыя 97: В Швеции стартовал проект за свободу собраний в Беларуси

2013-11-20

Шведская правозащитная организация «Östgruppen» начала интернет – проект «Отважиться – думать – говорить». Это интерактивная карта, на которой изображена ситуация со свободой собраний в Беларуси, а также методы, которыми нарушается это право, передает «Радыё Сабода». Как говорит руководитель проекта София Уггла, с помощью этой интерактивной карты правозащитники «Östgruppen» хотят помочь согражданам глубже понять белорусскую проблему. По ее

Våga tycka tala

2013-11-15

Följ med till ett land som 800 nallebjörnar i fallskärm invaderade sommaren 2012. Följ med till ett land där gosedjur grips om de demonstrerar på gatorna. Följ med till ett land där det faktiskt är förbjudet att inte göra någonting. Vad vet du om Belarus egentligen? Hur tror du människorna har det? Och vad är

Palmecentret: Ryssland – Situationen svår för oberoende organisationer

2013-11-08

  ”I Ryssland får oberoende organisationer allt svårare att verka fritt. Utvecklingen har pågått i flera år och stegrats under den senaste tiden. Särskilt utsatta är organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Detta framkom under ett seminarium på ABF-huset i Stockholm den 24 oktober. Försämringen av demokratin i Ryssland gäller på flera områden. Restriktioner av

SEMINARIUM: Ryssland – demokratirörelse under press

2013-10-08

Ett väl fungerande civilsamhälle är en viktig del av en levande demokrati. Detta seminarium belyser de oberoende ryska organisationernas situation i dag. Repressiva lagar och polisiära ingripanden har det senaste året i snabb takt inskränkt möjligheterna för dem att verka fritt. Hur kan vi från svenskt håll stötta deras arbete? Medverkande: Dmitrij Makarov, människorättsförsvarare, expert

Vjasna: В День прав человека шведские правозащитники думают о Беларуси

2012-12-10

”Члены шведской правозащитной организации Оstgruppen делают свой вклад в развитие демократии в Беларуси. Как отметила директор организации София Угла, одним из основных направлений их работы является распространение в шведском обществе информации о нарушениях прав человека в Беларуси.” Vjasna    

Racyja: Шведскія праваабаронцы змагаюцца за вызваленне беларускіх палітвязняў

2012-12-10

”…Шведская праваабарончая арганізацыя Оstgruppen, якая доўгі час супрацоўнічае з беларускімі праваабаронцамі, усё робіць дзеля таго, каб распаўсюдзіць як мага болей інфармацыі ў Еўразвязе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, кажа дырэктар Оstgruppen Сафія Угла…” Radio Racyja  

UNT: Strypsnaran dras åt

2012-11-21

”…En rysk människorättsaktivist, Andrej Jurov, konstaterade nyligen vid ett möte med den Uppsalabaserade  Östgruppen för mänskliga rättigheter att det sannolikt skulle kunna räknas som spioneri att han själv över huvud taget berättade om denna lag och de reaktioner den väckt…” Upsala Nya Tidning 

Nytt spel om konsten att driva en förening i Vitryssland

2012-06-04

Idag lanserar Östgruppen ”Tystade röster – ett spel om konsten att driva en förening i Belarus”. En internetbaserad interaktiv presentation visar på ett konkret sätt hur föreningsfriheten kränks i Vitryssland. Spelet är en del i Östgruppens informationsarbete om det oberoende civilsamhällets svåra villkor i Ryssland och Vitryssland, och syftar till att ge en djupare förståelse

Ny blogg om mötes- och föreningsfrihet

2012-05-09

Idag lanserar Östgruppen Tystade röster – en blogg om mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Vitryssland. Syftet är att uppmärksamma det intensiva arbete som sker i de båda länderna för att tysta de oberoende organisationerna. Dagsaktuell information kommer att blandas med betraktelser över utvecklingen. Förhoppningen är att synliggöra den skrämmande utveckling som pågår och göra

SR: bandad direktsändning från Östgruppens manifestation

2012-02-01

Sofia Uggla: ”Vi har varit här för att visa vårt stöd för Ales Bjaljatski, som är ordförande i Vitrysslands främsta människorättsorganisation. Han sitter fängslad sedan ett halvår tillbaka, dömd till 4,5 år på uppenbart politiska grunder. Vi är här för att visa solidaritet med honom och med andra politiska fångar i Vitryssland” Sveriges Radio

Rulla till toppen