Östgruppen på Littfest

Den 17 mars medverkar Östgruppen i Globala Torgets program på Littfest, Sveriges största litteraturfestival som går av stapeln på Folkets hus i Umeå (Skolgatan 59). Du kan även följa programmet digitalt via Globala Torgets Youtube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UCTwT0VvMzjbLBuQnmeVBHcg ) och på Littfest-TV (https://www.littfest.se/littfest-tv ). Globala Torgets program under Littfest är kostnadsfria. 

Östgruppen kommer att medverka på gymnasieprogrammet, som riktar sig till gymnasielever, och med tre seminarier i det ordinarie programmet som berör Ukraina, Ryssland och Belarus.


Seminarier:

Belarus – vägen mot demokrati 

Torsdag 17 mars, 13:45-14:30

Under de senaste åren har det blivit allt svårare för civilsamhälle, journalister och oberoende media att verka i Belarus. Oberoende media och civilsamhälleorganisationer stämplas som ”extremistiska” på politiskt motiverade grunder, vilket även medför att nästan all oberoende media är kriminaliserad. Samtidigt som dessa utsätts för ett konstant ökande förtryck finns ett kraftfullt civilsamhälle och opposition som verkar i exil, och en syn på demokrati som inom räckhåll. Hur ser kultursektorn på motståndet mot diktaturen och vilka förutsättningar har de för sitt arbete? Och vilken roll spelar ickevåld som motståndsmetod för den fortsatta utvecklingen?  

Samtalet är en del av Globala Torgets program under Littfest i Umeå. 

Deltagare: 
Ingvar Rönnbäck, forskare 
Martin Uggla, ordförande Östgruppen 
Nadya Kandrusevitj-Sjydlouskaja, översättare och barnboksförläggare (via länk) 
Lesia Rudnik, ordförande Sveriges Belarusier (via länk)  

Ryssland – det fria ordet och berättandets gränser 

Torsdag 17 mars, 16:30-17:15 

Under det senaste årtiondet har situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland succesivt och drastiskt utvecklats i en negativ riktning. Genom repressiva lagar försöker myndigheter begränsa civilsamhällets möjlighet att bedriva sitt arbete och oberoende informationskällor har nästan helt förstörts. Det hårda klimatet har föranlett en ökad tystnad och självcensur i en tid då det fria ordet är som viktigast. Tystnaden fylls av lögner och propaganda. Ett samtal om det fria ordet och berättandets gränser, dess utveckling och situationen idag. 

Samtalet är en del av Globala Torgets program under Littfest i Umeå. 

Deltagare: 
Ljudmila Ulitskaja, rysk författare (Ersatz) (via länk) 
Martin Uggla, ordförande Östgruppen 

EXTRAINSATT PROGRAM: Kriget mot Ukrainas folk 

Torsdag 17 mars, 17:30-18:15 

Ryssland brutala krig i Ukraina är fruktansvärt och omskakande. Den ryska invasionen av Ukraina utmanar världsfreden och medför enormt lidande för oskyldiga civila. Samtidigt växer en våg av solidaritet med ukrainas folk, både gentemot människor som lever mitt i kriget och de som tvingats på flykt. I detta samtal möter vi experter från tre organisationer som arbetar till stöd för Ukraina och står i nära kontakt med människor som agerar på plats. På länk deltar Kateryna Babkina, författare och journalist under flykt från krigets Ukraina. Hur är situationen just nu? Hur arbetar svenska organisationer för att stödja Ukraina, och hur viktigt är stödet sett från mottagarna horisont? Hur har världen förändrats genom Putins krig, och hur kan vi gemensamt göra världen bättre igen? Går det att redan nu börja hantera de långsiktiga konsekvenserna av kriget? 

Ett samtal med Jade Legrand, Chief Analyst, Head of Save the Children’s Context Analysis and Foresight Unit (CAFU), Rädda Barnen; Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center och Martin Uggla, ordförande på Östgruppen. På länk deltar Kateryna Babkina, författare och journalist under flykt från krigets Ukraina. 

Samtalsledare:  
Lisa Norström, Policyrådgivare Rädda Barnen 

Presenteras i samarbete mellan Rädda Barnen, Östgruppen, Olof Palmes Internationella Center och Littfest. 

Rulla till toppen