Årsmöte 2014

Logga_bild_bas_800pxDen 29 mars håller Östgruppen årsmöte i Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40, Stockholm. Vi kommer dra igång det hela med en föreläsning på temat fackliga rättigheter i Ryssland, innan vi äter lunch tillsammans och sedan håller själva årsmötet. Ni kan själva välja vilka delar ni vill vara med på om ni inte kan delta under hela dagen: att bara dyka upp till årsmötet eller bara komma på föreläsningen går båda fint.  Vill man inte ha lunch utan bara kaffe/te går även det bra.Föranmälan krävs om du vill äta lunch.

Program:

11.00 Föreläsning. Vi gästas av Evy Gustavsson från Vårdförbundet som berättar om det mångåriga projekt de drivit tillsammans med det ryska sjuksköterskeförbundet. Evy kommer berätta om såväl situationen för fackliga rättigheter idag samt hur utvecklingen sett ut under de 15 år hon arbetat med facklig verksamhet i Ryssland.

ca. kl 12. Vegetarisk lunch. OBS! Föranmälan krävs! Vi kommer beställa lunch och för att veta hur mycket vi ska beställa så behöver vi ta upp föranmälan till lunchen. Kostnad: 60SEK. Tacksam om ni vid anmälan meddelar eventuellt behov av specialkost eller allergier.  Anmäl er senast måndag den 24 mars till [email protected] och märk mailet ”årsmöte”.

13.30 Årsmötet inleds.

Dagordning:

1. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
– Ordförande på ett år
– Kassör på ett år
– Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 7 st.
– Firmatecknare
– Valberedning
– Revisor
12. Övriga val
13. Övriga frågor

15.00 Dagen avslutas

Rulla till toppen