Seminarium: No one else’s business?

I Ryssland och Belarus (Vitryssland) försöker man kuva regimkritiker genom repressiv lagstiftning. Samtidigt avfärdas ofta internationella aktörers oro inför utvecklingen som uttryck för dubbelmoral och otillbörlig inblandning i inre angelägenheter. Vad är det egentligen som sker och vilken typ av internationellt agerande är legitimt när makthavare börjar kriminalisera oppositionella?

Deltagare:

Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement, Russia
Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights, Council of Europe, 2006-2012
Martin Uggla, Chairperson, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Jon Fridholm, Projektledare, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Tid: lördag 16/11, kl 11.00-12.30
Plats: Unga Klara, Kulturhuset, Bottenplan (entré Plattan)
Kostnad: Gratis

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.