Östgruppen stöttar Greenpeace-aktivister vid manifestation i Stockholm

Onsdagen den 6 november medverkar Östgruppen i den 30-dagarsmanifestation som Greenpeace just nu genomför till stöd för de aktivister – däribland den svenske medborgaren Dima Litvinov – som tidigare i höst deltog i en protestaktion mot oljeborrningar i Arktis, och sedan dess sitter fängslade i Ryssland.

– Ryssland har åtagit sig att respektera de mänskliga rättigheterna. Besättningen på Arctic Sunrise utnyttjade sin rätt till yttrandefrihet och genomförde en legitim protest mot oljeborrningarna i Arktis. För att leva upp till sitt åtagande bör nu Ryssland omedelbart frige aktivisterna, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

 

Greenpeace demonstrerar sedan ett par veckor dagligen (kl. 12-13) utanför Rysslands ambassad på Gjörwellsgatan 31 i Stockholm. Under onsdagens manifestation kommer Martin Uggla bland annat att för Östgruppens räkning försöka överlämna ett brev till Rysslands ambassadör, med uppmaning om att släppa de fängslade aktivisterna fria.

 

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

oqwbusfpo2j8ru5kh7zh