Glöm inte de politiska fångarna i Vitryssland!

De politiska fångarna i Vitryssland får inte glömmas bort av omvärlden. Genom att kontinuerligt uppmärksamma deras situation och kräva att de villkorslöst släpps fria kan politiker inom Sverige och EU utöva ett politiskt tryck mot den vitryska regimen, och samtidigt ge moraliskt stöd till fångarna själva och deras anhöriga. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på Newsmill idag.

– President Lukasjenka försöker utnyttja de politiska fångarna som handelsvara gentemot EU, och erbjuda frisläppande av dem i utbyte mot generösa lån och andra finansiella förmåner. Men ett sådant förhandlingsspel bör EU kategoriskt avvisa. Annars kommer Lukasjenka sannolikt att fortsätta ta sina kritiker som gisslan även i framtiden, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.Behandlingen av de politiska fångarna har enligt vitryska människorättsförsvarare blivit allt hårdare på senare tid. De drabbas kontinuerligt av omotiverade disciplinstraff, jämte försämrade möjligheter att ta emot såväl besök som försändelser från anhöriga. Fångarnas uppmanas samtidigt under ofta hotfulla former att be om nåd hos president Lukasjenka och på så sätt få möjlighet att bli frisläppta. Men en sådan nådeansökan skulle också innebära ett erkännande av de brott som de mot sitt nekande anklagats och dömts för, något som många av dem inte vill acceptera.

Situationen för de politiska fångarna i Vitryssland är ämnet för ett av seminarierna som ordnas inom ramen för Belarusdagarna 2013, 19-21 mars i Stockholm. Det aktuella seminariet arrangeras gemensamt av Östgruppen och Anna Lindhs minnesfond i Kungliga Myntkabinettet, den 21 mars kl. 13-14.30, och inleds med ett anförande av Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson. Medverkar gör också Sveriges tidigare Vitrysslandsambassadör Stefan Eriksson och den vitryska människorättsförsvararen Tatsiana Revjaka, Anna Lindh-pristagare 2006.

Artikeln på Newsmill kan läsas här: http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/17/gl-m-inte-de-politiska-f-ngarna-i-vitryssland-0

Mer information om Belarusdagarna 2013 finns här: http://www.ostgruppen.se/2013/01/10/belarusdagarna-19-21-mars-2013/

Rulla till toppen