Vitrysslands främste människorättsförsvarare fyller 50 i fängelse

Vitrysslands främste människorättsförsvarare fyller 50 i fängelse
Vitrysslands främste människorättsförsvarare – Ales Bjaljatski – fyller idag 50 år. Bjaljatski är en av landets mest kända politiska fångar. Han dömdes 2011 till fyra och ett halvt års fängelse efter en rättsprocess som av oberoende bedömare betraktas som uppenbart politiskt motiverad. Östgruppen gratulerar Ales Bjaljatski och kräver samtidigt att han omedelbart släpps fri.

– Ales Bjaljatski är en stor förebild för många inom den vitryska demokratirörelsen. Det är skamligt att han sitter i fängelse, men samtidigt symptomatiskt. I diktaturens Vitryssland är det ofta de godaste krafterna som drabbas hårdast av repressionen, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla och fortsätter:

– Vi kräver att den vitryska regimen omedelbart och villkorslöst släpper Ales Bjaljatski och de andra politiska fångarna fria.

Ales Bjaljatski är ordförande för den vitryska människorättsorganisationen Vjasna, som bland annat har en ledande roll i den valobservation som inhemska människorättsförsvarare regelbundet bedriver i Vitryssland, senast i samband med det nyss genomförda parlamentsvalet. Förutom att dokumentera valfusk och andra människorättsbrott arbetar Vjasna konkret med att hjälpa repressionens offer, såväl juridiskt som materiellt. Man bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet rörande mänskliga rättigheter.

Bjaljatski har tilldelats en lång rad internationella utmärkelser för sitt människorättsarbete. År 2006 fick han den svenska regeringens Per Anger-pris.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
ostgruppen.sandboxen.net
www.vitryssland.wordpress.com

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen