Svenskt företag avskedade vitrysk demokratiaktivist

Det svenska företaget Scandinavian & UK Machines – med säte i Malmö – har avskedat en av sina medarbetare i Vitryssland, Julia Stepanova. Orsaken uppges vara Stepanovas politiska engagemang i en regimkritisk organisation.

– Det är vanligt förekommande att oppositionella får sparken från vitryska företag, men att ett svenskt företag gör så här är såvitt jag vet unikt, och naturligtvis helt oacceptabelt, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Julia Stepanova är engagerad i oppositionsrörelsen ”Europeiskt Vitryssland”, med koppling till den förre presidentkandidaten och politiske fången Andrej Sannikau.

Stepanova berättar att hon häromdagen blev uppringd av företagets chef Semjons Sapkins som är bosatt i Sverige. Sapkins sade då att han var missnöjd med hennes arbetsinsats och att hon därför skulle tvingas sluta om två veckor. Stepanova ifrågasatte beslutet eftersom hon inte brutit mot några regler och aldrig tidigare kritiserats för sitt arbete. Sapkins ska då ha sagt att uppsägningen berodde på hennes engagemang vid sidan om arbetet.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen