Carl Bildt får nytt informationsmaterial om Putins ansvar för krigsförbrytelser

Nästan ingen har ställts till svars för de tusentals krigsförbrytelser som begåtts inom ramen för krigen i Tjetjenien. I ett interaktivt informationsmaterial som Östgruppen idag överlämnar till bland annat utrikesminister Carl Bildt ges flera exempel på misstänkta ryska krigsförbrytare som bör lagföras, däribland landets nuvarande premiärminister Vladimir Putin.

– Putin misstänks på goda grunder ha ett rättsligt ansvar för en lång rad krigsförbrytelser. Därför bör han också åtalas, precis som många andra misstänkta krigsförbrytare, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det nya informationsmaterialet bygger på fakta om väldokumenterade krigsförbrytelser som begåtts i Tjetjenien. Tack vare ett omfattande arbete av ryska människorättsförsvarare är det möjligt att peka ut flera personer som misstänkta krigsförbrytare i egenskap av militära befälhavare. En av dem är Vladimir Putin.

Den folkrättsliga sedvanerätten säger att en befälhavare som vet, eller borde veta, att trupper under hans befäl begår krigsförbrytelser har en plikt att få dessa förbrytelser att upphöra och att bestraffa dem som begått förbrytelserna. Eftersom Vladimir Putin under sin period som president samtidigt var militär överbefälhavare med effektiv kontroll över de väpnade styrkor som verkade i Tjetjenien berörs också han av folkrättens regelverk om befälsansvar.

– Det finns gott om belägg för att Vladimir Putin känt till de krigsförbrytelser som begicks och var på väg att begås i Tjetjenien. Och han har i princip inte gjort någonting för att straffa förövare till brotten, säger Martin Uggla.

Informationsmaterialet överlämnas idag på ett USB-minne till utrikesminister Carl Bildt, till ledamöter i riksdagens utrikesutskott samt till tjänstemän på UD med ansvar för svensk Rysslandspolitik. Östgruppen anser att misstankarna mot Putin bör få återverkningar på den svenska Rysslandspolitiken.

– Sveriges regering bör fundera på vilka relationer man vill ha med en misstänkt krigsförbrytare, särskilt med tanke på att regeringen i andra sammanhang ofta uttalar sitt engagemang för folkrätten. Den principiella svenska hållningen måste vara att Putin bör lagföras, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det aktuella informationsmaterialet finns upplagt här:

http://www.ostgruppen.se/presentation/Tjetjenien.swf

Till informationsmaterialet hör dessutom ett filmklipp om Vladimir Putins rättsliga ansvar för krigsförbrytelser i Tjetjenien:

Rulla till toppen