Peter Norman

I mediaVitryssland
Östgruppens ordförande Martin Uggla: "Frågan är ju inte så ny som Peter Norman antyder i artikeln. Vi i Östgruppen har i flera år försökt uppmärksamma problematiken inte minst med Telia Soneras verksamhet i Vitryssland och mött väldigt svagt gensvar från ägarsidan - inte minst den svenska regeringen. Men det är
LÄS MER »
Utländska medier
"Правозащитная инициатива «Östgruppen» критикует правительство Швеции за косвенную поддержку белорусского режима..." Chartyja 97
LÄS MER »