Vitryska röster

Vitryska röster om mänskliga rättigheter, 2009

I november 2006 framförde EU tolv demokratiseringskrav till Vitryssland. Kraven formulerades med utgångspunkt i flera av de mest grundläggande medborgerliga och politiska rättigheterna. Budskapet var då att man såg positivt på framtida samarbetsmöjligheter, ifall den vitryska regimen genomförde omfattande demokratiseringsreformer.

När EU under hösten 2009 skulle dra upp riktlinjerna för sin fortsatta politik gentemot Vitryssland var meningarna delade kring hur man skulle se på utvecklingen i landet. Inom såväl EU som enskilda medlemsländer var en förhållandevis positiv uppfattning utbredd. Den vitryska regimen hade frigett politiska fångar och tillät sedan en tid tillbaka även ett större mått av yttrandefrihet. I den begränsade medierapporteringen från Vitryssland målades bilden av ett vitryskt “töväder” upp, i kontrast mot tidigare rapporter om förtryck och brott mot grundläggande rättigheter. Samtidigt menade oberoende vitryska bedömare att alla meningsfulla reformer hade uteblivit och att de liberaliseringar som trots allt genomförts genomgående var av “kosmetisk” karaktär. Vilken hållning EU hade tycktes i det rådande läget högst oklart. Skulle man hålla fast vid sina krav från 2006 eller häva rådande sanktioner med hänvisning till de marginella åtgärder som den vitryska regimen vidtagit?

Inför EUs möte genomförde vi därför ett projekt med titeln ”Vitryska röster om mänskliga rättigheter”, i samverkan med det vitryska människorättscentret Vjasna. Vi bad tolv vitryska människorättsexperter att uttala sig om situationen med utgångspunkt i EUs tolv demokratiseringskrav från 2006. Uttalandena gjordes i form av korta filmklipp, där experterna gav sin syn på utvecklingen i landet. Dessa lades sedan ut på YouTube och överfördes till USB-minnen som vi överlämnade till utvalda svenska politiker och tjänstemän. Vill du se klippen så hittar du dem alla här nedan. De är inte längre dagsfärska, men ger fortfarande en bild av en aktuell vitrysk verklighet. Situationen har dock förvärrats betydligt på flera områden sedan filmerna spelades in.

 

Krav 1 – genomför fria och rättvisa val!

Aleh Hulak, ordförande för Vitryska Helsingforskommittén

 

Krav 2 – respektera det vitryska folkets rätt till oberoende information och yttrandefrihet

Zjana Litvina, ordförande för det oberoende vitryska journalistförbundet BAZJ

 

Krav 3 – respektera föreningsfriheten!

Jury Tjavusau, jurist på paraplyorganisationen Asambleja

 

Krav 4 – släpp alla politiska fångar!

Nasta Palazjanka, vice ordförande för Malady Front

 

Krav 5 – genomför oberoende brottsutredningar av försvunna oppositionella!

Tatsiana Revjaka på människorättscentret Vjasna

 

Krav 6 – gör rättssystemet oberoende och opartiskt!

Garri Pogonjajlo, jurist på Vitryska Helsingforskommittén

 

Krav 7 – stoppa de godtyckliga arresteringarna och polismisshandeln!

Enira Branitskaja, jurist på människorättsorganisationen Solidaritet

 

Krav 8 – respektera etniska minoriteters fri- och rättigheter!

Andrej Patjobut, ordförande för Förbundet för Vitrysslands polacker

 

Krav 9 – respektera fackliga rättigheter!

Aleksandr Jarosjuk, ledare för Vitrysslands demokratiska fackförbund

 

Krav 10 – skapa ett friare företagsklimat!

Viktor Gorbatjov, ledare för organisationen För företagsfrihet.

 

Krav 11 – avskaffa dödsstraffet!

Valjantsin Stefanovitj, jurist på människorättscentret Vjasna

 

Krav 12 – utnyttja det stöd som Osse, EU och andra organisationer erbjuder till hjälp för att kunna respektera de mänskliga rättigheterna!

Ales Bjaljatski, ordförande för människorättscentret Vjasna