2011: Så tystas de kritiska rösterna

I oktober 2011 publicerade Östgruppen rapporten ”Så tystas de kritiska rösterna: En rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus”. Där ges en bild av hoten mot föreningsfriheten under perioden frånmillenieskiftet fram till och med våren 2011. Den jämförande granskningen visar på en tydlig och global trend att inskränka föreningars möjligheter att verka fritt. I rapporten presenteras flertalet av de olika tekniker som många av världens makthavare använder för att tysta det oberoende civila samhället. Konkreta exempel ges från i första hand Ryssland och Belarus.

Så tystas de kritiska rösterna

 

Ryssland
Här kan du läsa mer om vilka inskränkningar som vid tiden för rapportens publicering drabbade det oberoende civilsamhället i Ryssland. Många konkreta exempel ges. Beskrivningen är fortfarande högst aktuell men det bör nämnas att utvecklingen vad gäller föreningsfriheten i Ryssland har gått rasande fort och att situationen har blivit mycket svårare sedan rapporten skrevs.
Läs mer >>

Vitryssland
Här kan du läsa mer om vilka inskränkningar som drabbar det oberoende civilsamhället i Vityssland. Många konkreta exempel ges.
Läs mer >>

Om civilsamhället
Här kan du läsa mer om vilka rättigheter det civila samhället i allmänhet har och vilka inskränkningar det drabbas av.
Läs mer >>

För att ta del av fler av Östgruppens rapporter, gå till sidan publikationer >>