Rapport

Tio år av straffrihet – Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa

En rapport från oktober 2009 av Östgruppen om Europadomstolen och Tjetjenien. Rapporten är levande och lättillgängligt skriven. Den ger en bakgrund till processerna i Europadomstolen, presenterar ett antal konkreta fall, pekar ut flera krigsförbrytare och ger rekommendationer om vad som bör göras för att få Ryssland att verkställa Europadomstolens domar. – Beställ rapporten från info @ ostgruppen.se. (Pris 60 kr, inkl. frakt.)

Alternativt:

– Ladda ner rapporten här nedan (pdf):