Misstänkta krigsförbrytare

Som medlem av Europarådet är Ryssland skyldigt att ställa de ansvariga för brotten till svars. Trots att förövarna i många av fallen är kända går de fria, flera av dem har befordrats till höga poster inom den ryska militären. Tex general Vladimir Sjamanov, general Aleksandr Baranov, generallöjtnant Anatolij Chruljov, general Jakov Nedobitko, överste Sergej Misjanin och major Sergej Novitjkov.


General Aleksandr Baranov
Baranov bör ställas inför rätta misstänkt för att ha beordrat en utomrättslig avrättning av den tillfångatagne tjetjenske separatisten Chadzji-Murat Jandijev den 2 februari 2000. Ordern bröt mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.

Baranov befordrades ett par månader senare till befälhavare för Urals militärområde. I juli 2004 utsågs han till befälhavare för det Nordkaukasiska militärområdet, där han sedan var kvar tills han gick i pension våren 2009.
Läs mer »


Generallöjtnant Anatolij Chruljov
Chruljov bör ställas inför rätta på grund av sitt agerande i egenskap av ansvarigt befäl vid gränsstationen Kavkaz-1 under perioden 22 oktober – 31 december 1999 (eventuellt även t.o.m. februari 2000). Chruljovs agerande ledde bland annat till minst 25 personers död i samband med beskjutningen av en flyktingkolonn utanför Sjaami-Jurt den 29 oktober 1999. Händelsen utgjorde brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.

Chruljov är idag befälhavare för den 58:e armén i det Nordkaukasiska militärområdet. I augusti 2008 ledde han ryska trupper i kriget mot Georgien.
Läs mer »

 

General Vladimir Sjamanov
Sjamanov bör ställas inför rätta på grund av sitt agerande i egenskap av befälhavare för de Samlade federala truppernas västra avdelning under perioden september 1999 – mars 2000.

Sjamanovs befälsansvar bör utredas avseende såväl beskjutningen av flyktingkolonnen utanför Sjaami-Jurt den 29 oktober 1999, som de urskillningslösa bombningarna av samhället Katyr-Jurt den 4 februari 2000. Dessa händelser utgjorde brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.

Sjamanov är idag chef för de ryska luftlandsättningsstyrkorna.

Läs mer »    (Isajeva, Jusupova och Bazajeva mot Ryssland)
Läs mer »    (Isajeva mot Ryssland)

 

General Jakov Nedobitko
Nedobitko bör ställas inför rätta på grund av sitt agerande i egenskap av befälhavare för inrikestruppernas 100:e division under perioden 1999 – 2000.

Nedobitkos befälsansvar för de urskillningslösa bombningarna av samhället Katyr-Jurt den 4 februari 2000 måste utredas. Händelsen utgjorde brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.

Nedobitko är idag befälhavare för Rysslands inrikestrupper i Volgaområdet.
Läs mer »


Överste Sergej Misjanin
Misjanin bör ställas inför rätta misstänkt för delaktighet i brott som begicks i Staropromyslov i januari 2000, då minst 38 civila mördades av soldater från den 205:e motorskyttebrigaden. Morden innebar brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.

Misjanin var vid den aktuella tidpunkten befälhavare för den 205:e motorskyttebrigaden. Hans befälsansvar måste utredas och klarläggas.
Läs mer »

Major Sergej Novitjkov
Novitjkov bör ställas inför rätta misstänkt för delaktighet i brott som begicks i Novyje Aldy den 5 februari 2000, då bland annat mer än 60 civila mördades.

Såväl material ur den ryska brottsutredningen som offentligt publicerade källor indikerar att dåvarande löjtnant Novitjkov var på plats i Novyje Aldy den aktuella dagen i egenskap av befälhavare för det 245:e motorskytteregementets 6 pluton samt att han själv eller hans underordnade soldater medverkade i massakern. Novitjkov torde därmed åtminstone ha ett befälsansvar för morden som innebar brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna.
Läs mer »