Om kampanjen

Kampanj 193

Kampanj 193 uttrycker sitt stöd till de organisationer som drabbats av den vitryska regimens förtryck, särskilt till de organisationer som stängts och tvingas verka underjordiskt. Ett uttalat och utökat stöd från omvärlden är av stor betydelse för deras fortsatta verksamhet.

Kampanj 193 uppmanar den vitryska statsledningen att garantera föreningsfrihet i Vitryssland i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och därmed snarast avskaffa § 193 i Vitryska Republikens brottsbalk.

Kampanj 193 uppmanar regeringar i världens demokratiska länder att uppmärksamma den bristande föreningsfriheten i Vitryssland och att i sina kontakter med Vitrysslands statsledning kräva att § 193 avskaffas.

 

Se kampanjvideon


 

Paragraf 193

Paragraf 193 i Vitrysslands brottsbalk kriminaliserar all verksamhet i en icke-registrerad organisation. Brottet är belagt med upp till två års fängelse.

Sedan lagen antogs 2006 har paragrafen använts i förhållandevis liten utsträckning. Hittills har 14 personer dömts enligt § 193. Du ser deras namn till vänster. Men paragrafen fungerar avskräckande och de icke-registrerade organisationerna blir av med sina aktiva medlemmar samtidigt som de har svårt att värva nya.

Samtidigt fortsätter tusentals vitryssar att arbeta i icke-registrerade organisationer trots hot om fängelse eller böter.

Sedan år 2003 har drygt 400 enskilda organisationer stängts av vitryska myndigheter. Samtidigt avvisar justitiedepartementet konsekvent nya registreringsansökningar från idéburna oberoende organisationer.

 

Betydelsen av uppmärksamhet utomlands

Vitryska människorättsförsvarare vädjar nu till omvärlden att engagera sig hårdare för föreningsfriheten i landet. De drabbade organisationerna i Vitryssland har begränsade möjligheter att själva agera eftersom det ökar riskerna för fängelsestraff väsentligt.